Přednáška 8.10.

4. březen 2011 | 15.35 | | autor: mistr-bucket

Kultura Korčatská

Pražsko-

Kolotínský typ

Tušemensko-balcerovská kultura

Moščinská kultura

Kultura raných dlouhých mohyl

Kultura sopek

Jižní Slované

Území Rumunska je přístupné Moldávii, osídlení se začíná objevovat a je svázáno s osídlením Ukrajiny. Začaly se objevovat nálezy primitivní keramiky pražského typu. Nejstarší slovanské památky, které známe jsou známy z oblasti Ukrajiny.

Spony: 6. st., viz obrázek mobil – paprskovitá spona

Sučeava: lokalita ze 6.st., v keramice převládají protáhlé tvary, pohřby žárové

Sarata Monteoru: největší žárové pohřebiště na území Rumunska, 1576 žárových hrobu, jámové i popelnicové, skupinové i dvojhroby, objevují se i zvířecí hroby. V hrobech se objevují paprskovité spony. Keramika téměř nezdobená, bezuché dlouhé nádoby. Velmi ojediněle se začíná objevovat nádoby točené v ruce.

Jiné lokality: jednoznačně slovanské, smíšené, domácí

Ipotesti sindestí čiruel (ipotešti sindešti čiruel) – velmi široká náplň, domácká (pol. 6. st.)

Kostisa Botosana (kostiša botošana) – byzancké prvky v keramice, jasné míšení (konec 6. st.)

Hlinecea I. (hlinčea) – náplní se blíží kultuře na Ukrajině (7. st.)

V 9. – 11. st. slovanské památky přibývají, vznikají nové kultury, intenzivní osídlení, ovlivněno okolím především byzancí.

Bukovská kultura (8. – 9.) – projevují se výrazně vlivy Byzance na území Rumunska, památky jsou rozšířené i na vyšších polohách, objekty zahloubené i nadzemní, nemáme moc hrobu, pohřbívali asi žárově, možná později kostrově

Balkánsko-dunajská kultura (8. – 11.) původně rozšířena na pravý břeh Dunaje, po zániku Bukovské se dostává na druhý břeh na území Rumunska, pohřebiště kostrová, občas se objevují hroby žárové

Na území Rumunska ještě proudili nomádské vlivy. Slovani jsou asimilováni, Bulhaři původně kočovným etnikem.

V 8. st. pronikají do Sedmihradska skupina z Moldávie – Musfalau (Mušfalau) – žárové mohyly.

Bulharsko

Silné římské vlivy.

Dílo Historie Bulharska.

Slované přišli na území B ze severu a severo-východu. Památek, které jsou typicky slovenské je málo. V oblasti v okolí Dunaje – polozemnice s kamennými krby, typicky venkovské osídlení. Keramika hrncovitá, bez zdobení, hrubá.

Kultura Kopina (nejstarší Slované na území Bulharska)

Pohřbívání žárové popelnicové nebo jámové, z celého území je známo jen několik desítek.

Kočovné osídlení severo-východním Bulharsku, zde se můžeme setkat s čistou kulturou Nomádů. Bulharů bylo méně než Slovanů ---> simbióza etnik.

681 - dochází k porážce Byzance = počátek národních bulharských dějin.

Objevují se opevněné tábory.

Všichni Nomádi pohřbívají kostrově, zemřelému znemožnit aby je strašil. Velmi často se objevují deformované lebky, bohatá výbava. Keramika vychází tradic na území Ukrajiny a Byzanc, velmi vyspělá, točená na kruhu, potrpěli si na zdobnost.

Čím více k západu a jihu, tak tam se bulharské prvky vytrácejí. V 8. a 9. st. mizí kulturní rozdíly, budována hradiště po byzanckém a antickém vzoru. Zaniká žárové pohřbívání.

865 – území bulharské říše přijímá křesťanství. Od 10. st. termínem Bulhar není označován kočovník, ale slovanské obyvatelstvo.

Madara v severo-východní Bulharsku, vytesán jezdec na koni za ním běží pes.

Velké opevněné tábory, které se změnily v města, Pleska – centrum bulharské říše, Preslav – to vše pak zlikvidovali Turci.

=Škorpl, Jireček(zbytky tábora Aboba) – čeští arl v Bulharsku, Češi začali arl v Bulharsku.

Pliska  - nepravidelný tábor, ve středu je vnitřní hrad, kolem opevnění (7x3 km) byl hliněný val a zbytky příkopu. Původní výška opevnění 10 – 15 m, opevnění mělo 4 brány. Vnitřní (malý) palác – sídlo. Velký palác je dlážděn kamennými deskami. Vnější areál – několik desítek kostelu, velká bazilika – byl to největší kostel bulharské říše, navazuje spíše na západní architekturu.

893 – byly problémy v rámci bulharské říše, neustálé propagování křesťanů, Bulhaři se přestěhovali do Preclavi.

9. st. bylo pro Preclav obdobím největšího rozvoje, hodně písemných zpráv.

Výzkumy se tam začaly dělat po 2. sv. válce a trvají do dnes.

  nepravidelný 5ti úhelníkový půdorys, opevněn kamennou zdí a posíleny věžemi a baštami. Vnější opevnění jen na některých místech – hlína a kameny. 5 bran. Několik kostelů, jedna tržnice. Rotunda (zlatý kostel), která měla 12 výklenků. Není zachovaný celý půdorys.

Poslední centrum je Veliko Trnovo.

Řecko

Doklady se objevují až po 2. sv. válce.

Olympie – slovanské pohřebiště. Hrobová výbava velmi, chudá, keramika hrubá a špatně pálená.

  1. období = 1. pol. 6. st. přicházejí do Řecka pro kořist a pak se vrací zpátky.
  2. období  = 2. pol. 6. st, se už Slované nevracejí.

Osídlení bylo velmi intenzivní, dodnes je v Řecku mnoho slovanských pojmenování.

Na venkově se řecký život udržel. V 7. st. byla velká část Řecka slovanská, ale jen na dvě století. Nejdéle se drží na Peloponézu až do 12. st.

Slované měli oproti Byzanci nižší hospodářskou úroveň. Slované přišli jako rozptýlené skupiny, žádná správní celky.

Území bývalé Jugoslávie

Typická je keramika zpracovaná v ruce.

Mušič – zachované polozemnice se slovanskou keramikou.

Na začátku 7. st. se začaly objevovat památky avarské.

Pronikání do arabského světa a malé Asie

  1. Ze stř. Ev. přes Pyreneje.
  2. Přes Byzanc do malé Asie. Z hlediska vojenského a politického.
  3. Přešli přes Kavkaz na Přední východ.

690- došlo k válce mezi Byzancí  a Arabi.

Do sev. Afriky přicházeli  jako otroci přes Pyreneje, nejvíce na území Maroku, Tuniska a Egypta. Další cesta byla přes Benátky.

Je doloženo, že v Arabských textech jsou Slovanské výrazy.

V 10. stol za Fátimovců bylo sjednoceno celé severo-africké pobřeží, velitel Fátimovské pěší armády byl Slovan.

Po konsolidaci slovanských států už nejsou prodávání do stř. Evropy slovanští otroci, začínají mizet.

Expanze začíná příchodem Slovanů na území Rumunska.

Zdroj: Libča

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře