1.10.

17. prosinec 2010 | 12.23 | | autor: mistr-bucket

Slovanské osídlení a raný středověk

Zp: referát, Zk

Literatura:

Turek Rudolf – Čechy na úsvitě dějin, Praha 1993, Čechy v raném středověku, Praha 1982

*Zdeněk Měřínský – České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu 1-3

Žemlička Josef – Čechy v době knížectví, Praha 1997

Jiří Sláma – Střední Čechy v raném středověku 1-3

Dušan Třeštík – Počátky Přemyslovců, vstup Čechů do dějiny, Praha 1997, Vznik Velké Moravy, Praha 2001

Zdeněk Váňa – Vznik a počátky Slovanů, Praha 1983

Třeštík, Žemlička – Přemyslovci

*Beranová, Lutovský – Slované v Čechách, Praha 2009

Encyklopedie hradišť

Nejstarší písemné zprávy

Slované se v písemných pramenech objevují pozdě, Slované antické nebo předantické autory nezajímali.

Zprávy Hérodotovy – první historické zprávy o Slovanech. Výprava Peršanů proti Skýtům, některé Skýty lze spojit s Praslovany.

Někdy se o Slovanech mluví jako o Neurech.

V 1. a 2. st. se šíří římských autorů zprávy o Venetech. Tacitus – Germania – hovoří o Venetech jako o početném národů, kteří nejsou Germáni ani Sarmaté.

5. st. př. n. l. Veneti na území Itálie, kteří byli spojováni s Kelty. V byzantských pramenech jsou Veneti určitě Slované.

V 6. st. na 100 % zprávy o Slovanech.  Sklaveni a Antové zmiňováni v díle o Gótech v 6. st.

Kroniky Franské říše: zde se objevují zprávy o Slovanech – Fildegar. Poté se objevují až v 8. st.

Předpokládá se, že Slované se odlišují od ostatních etnik. Velmi často se vychází, že Slované si všichni rozuměli – jazyková jednota. V tom starém Slovanském jazyce, je důležitá kapitola, že Baltové a Slované byli blízko sebe. Jednota specifikuje, kde bychom mohli hledat počátky Slovanů. Uzemí, kde se asi vytvářel jazyk – 1. Polsko, 2. střední Podněpří (Ukrajina, Bělorusko), 3. východně od Povislí.

Za pravlast Keltů – území severně a severo-východně od Karpatského oblouku.

O Slovanech před 5. st. nevíme téměř nic.

Pravlast by mohla být severně od Karpat.

Vznikají západoslavanské jazyky pak východoslovanké a jihoslavanské.

Od 18. st. se začalo chápat, že arl nálezy něco dokládají. V 2. pol. 19. st. se už začíná arl věnovat, významný rozvoj. Začíná se zařazovat, kam které památky patří. Od přelomu 19. a 20. st. se obor začíná vyvíjet ve dvou směrech, začíná komplexní přístup.

= Niedrle – jedním z těch, kdo začal preferovat týmovou práci.

Už za 1. rep. vznikl r. 1919 arl ústav i slovanský ústav, pracovníci této skupiny r. 1953přešli do Akademie věd.

Sborník - Vznik a počátky Slovanů, 7 ročníků.

Připomenout si slovanské výzkumy!

·Roztoky u Prahy – sídliště, nejvíce objektů ve stř. Evropě

·Březno o Loun – sídliště

·Mutěnice –sídliště

Slovanská arl.

Cílem analýzy je sledovat souvislosti vývoje etnika.

nemovité – hradiště, sídliště, depoty, architektura, pohřebiště

nálezový inventář – nástroje, součásti oděvu, ozdoby, denní inventář, zbraně, keramika, mince, kultovní předměty atd.

Kritika pramene: typologie, stratigrafie,.. dosáhnout přesné chronologie jako předpokladu vzájemných vztahů.

Historie a arl má jednoznačný vztah, vzájemně se prolínají.

Arl prameny nám píší nepolitické dějiny.

Velká slovanská expanze: S se nesporně osídlili na středoevropském území. Výsledek je, že se dotvořil dnešní etnický obraz stř. Evropy, výrazný rozvoj kultury, rozpad jazykové kultury.

Příčiny expanze nejsou známy.

Příčiny:1. tlak sousedních kmenů, 2. vnitřní rozrod (zlepšení klimatu, zvýšení počtu obyvatelstva), 3. společensko-politický, rozpad rodové společnosti,změna sociálních podmínek, 4. snaha získat kořist.

Pilové analýzy v rámci stř. Ev. ukazují nejstarší slovanské osady vznikají na zalesněných oblastech.

Postup expanze: první útoky na jih už na poč. 6. st., už před tím pronikali Slované na území severně od Dunaje. Možná první pronikání Slovanů bylo už v 5. st. s Huny.

Expanze na jih:

Přicházejí z východu Antové, ze západu Sklavinci. V pol. 6. st. Slované pronikají spolu s Avary. Útoky směřují především na venkov. Až poté na města (597). V 60. a 70. letech 6. st. dochází k útokům na řecké území, kde se Slované usazují. Až na konci 6. st. přestává drancování Balkánu.

Velikonoční kronika - líčí obležení Cařihradu.

Od 30. let končí pronikání Slovanů na Balkán, už jich je tam hodně. V 8. (nebo taky 7?) st. dochází k reorganizaci Byzanc, rezignuje na vývoj na Balkáně.

Co znamená příchod Slovanů na Balkán: znamenal prudkou změnu, velké problémy z hlediska správy.

Písemné prameny: Zpráva Fredegar – popisuje Sámovu říši

?Slované přišli dřív než Avaři

Zdroj: Libča

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře