Říše / kmeny

15. leden 2011 | 16.47 | | autor: mistr-bucket

Ř͊E / KMENY

Ř͊E SVÉVŮ - v 1. století přemíštěni do oblasti předního Rýna, táhnou do Hispánie - v SZ části zakláddají královtsví

VIZIGÓTSKÁ Ř͊E - usazeni na S Balkánu -- odtud táhnou do Itálie - přesud do Hispánie, r. 421 uzavírají s Římany smlouvz o vizigótském královtsví v J Galii a Hispánii

BURGUNDSKÁ Ř͊E - původem z Lužice, v letech 406-7 došli s Vandaly do Galie, na Z břehu středního toku Rýna založili říši - tu Římané spolu s Huny vyvrátili - jako římskší spojenci se dostali do JV Francie, kde založili své královtsví. R. 530 pak padnou pod nadvládu Franků

VANDALSKÁ Ř͊E (429-534) - původem ze západních Prus, r. 429 dobyli Kartágo a založili si v S Africe svoje královtsví. R. 534 říše dobyta Belisarem (vojevůdcem Byzantské říše za vlády Justiniána)

OSTROGÓTSKÁ Ř͊E  (493-555) - původně sídlili u Černého moře - zničeni Huny, ústup do Panonie a na Balkán. Král Theodorich porazil Odoakara r. 493 jej zavraždil a ovládl Itálii - vznikla tak nová Ostrogotská říše s centrem v Ravenně - říši pak vyvrátili Langobardi - posléze Frankové, kteří zde založili církevní stát

LANGOBARDSKÁ Ř͊E (568-774) - v 5.století se přesunuli přes Čechy na jih, kde se asi v r. 489 usadili. Při pronikání k východu dospěli i na Moravu, kde se vítězně střetli s Heruly. V 6.století ovládli Itálii a založili zde říši, dodens nese název Langobardie (s. Itálie). V r. 774 bylo poraženo franckou říši, králem langobardského království se stal Karel Veliký a připojil je k francké říši.

AVARSKÁ Ř͊E - ze stepí středí Asie, do Evropy přicházejí r. 558. Po odchodu Langobardů z Dácie do Itálie zde Avaři vytvořili r. 568 svoji říši, která se v .století rozvíjela. Avaři obsadili jižní Slovensko a ohrožovali Franckou říši. R. 626 byli odraženi při neúspěšném obléhání Konstaninopolu, ve střední Evropě se proti nim postavila Sámova říše. Po porážkách vojsky Karla Velikého (791-803) zprávy o říši mizí.

HERULOVÉ - germánský kme, původem nejspíše z dánských ostrovů. Okolo r. 400 přešli na levý břeh středního Dunaje, kde vytvořili říši, zasahující ve 2.pol. 5.století i na jižní Moravu. Začátkem 6.století podlehli Langobardům.

GEPIDOVÉ - východogermánský kmen, půdovně spajtý s Góty, od kterých se později oddělili. Ve 3.století se usídlili v Potisí, odkud s dalšími kmeny prodnikali nájezdy na římskou říši. Asi 400 se dostali do područí Hunů, významně se však podíleli na jejich konečné porážce r. 455. 5íči Gepidů vyvrátili 567 Langobardi a Avaři, Gepidové tak splynuli s obyvateli Avarské říše.

HUNOVÉ - středoasijský nomádský národ pocházející z oblasti Mongolska, ve 3.století př.n.l. zde vznikla Hunská říše (ohrožovala i Čínu). V 2. pol. 4.století došli do Evropy. V jižním Rusku rozbili říši Ostrogótů, které spolu s Alany a poté i Vizigóty tlačili proti římské říši. Za "stěhování národů" Hunové vytvořili novou říši s řadou podmaněných kmenů s centrem v dnešním Maďarsku. Postupný rozpad jejich říše v 2.pol. 5.století - po smrti Attili v r. 455 se říše rozpadá.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře