Rozmach arabské říše

6. prosinec 2010 | 20.17 | | autor: lucie
› 

ROZMACH ARABSKÉ ŘÍŠE

Arabské vývoje a vznik Arabské říše. Mohamed a islám

622-750

- arabové vyznávali polyteismus (uctívání více bohů), seznámili se i s monoteismes (uctívání jednoho boha) prostřednictvím židů a křesťanů

- jejich hlavním kultovním místem = Mekka, kde ve zdi svatyně Kaaba byl uchováván červený kámen uctvíaný Araby / poutě do Mekky byly spojovány s obchodními a kulturními událostmi, které měly značný význam pro celý arabský svět / pouť do Mekky byla také spojena se čtyřměsíčním klidem zbraní

- Mohamed (571-632) se na svvých cestách seznámil s náboženstvím Židů a křesťanů / byl přesvědčen, že je vyvolen bohem, aby napravil poměry existující u Arabů a aby obrodil arabské náboženství / vytvořil nové náboženské učení

- základem tohoto náboženství byla víra v jediného boha = Alláha / islám

- Mohamed hlásil, že Alláh ho vyvolil, aby byl jeho prorokem

- Mohamed zprvu hlásal své učení v rodné Mekce - jeho názory vyvolaly velkou opozici u aristokracie Mekky - v obavě  před zavražděním musel Mohamed r. 622 uprchnout z Mekky do Medíny = datum Mohamedova odchodu (čili hidžra) se pozdějji stalo začátkem letopočtu, užívaného jeho vyznavači - muslimy

- Mohamed ssvým vyznavačům poskytoval víru v posmrtný život, dále se museli 5x denně modlit a 5x omývat (stačil i písek pouště), museli se postit v měsíci zvaném ramadán, dávat almužnu a alespoň jednou za život navštivit Kaabu

- Mohamed se r.

630 vrátil do Mekky jako vítěz a přijal svatý kámen, jako součást muslimských obřadů

Vytváření arabské říše

- Mohamedovým nástupcem se stal Abú-Bakr (632-634) - užíval titulu, závazného pak pro vládce arabského světa - zástupce Alláhova proroka - chalífa

- skutečným zakladatelem arabské říše se stal až druhý chalífa - Umar (634-644)

- Arabové tehdy začali období svých velkých výbojů / muslimové toužili po válce, protože šíření islámu se zbraní v ruce bylo pro muslimi příkazem a smrt v obraně víry dávala mu nejlepší vyhlídky na dosažení ráje

- země sousedící s Araby - Byzanc -Persie - se tehdy nacházel iv hroznm stavu, neměli dost sil postavit se arabskému vojsu

- r. 637 Arabové vyplenili hlavní sídlo íránské říše a dobyli Jeruzalém / v letech 637-651 ovládli Írán / r. 640 dobyli Sýrii, Palestinu a Horní Mezopotámii / v následujících letech ovládly Persii  a Egypt

- Umar byl zavražděl perským otrokem, který tak chtěl pomstít zničení perské říše Araby (644) - jeho smrt otevřela cestu k boji o moc říše

- chalífou se stává Usmán z rodu Umájjovců (644-656) - dobyl znčnou část Malé Asie, Kypr, severní pobřeží Afriky - za Usmána vznikla oficiální verze svaté knihy islámu = korán (jelikož Mohamed islám hlásal pouze ústně)

- r. 656 je Usmán v Medíně zavražděn a moci se chopil Alí (656-661) / r. 660 byl prohlášen chalífou správce Sýrie Muávija z rodu Umájjovců - k otevřenému střetnutí nedošlo - Alí byl zavražděn

- v čele arabské říše se tak stal chalífa z rodu, která tu pak vládla téměř sto let (661-750)

Arabská říše pod vládou Umájjovců

umájovci

- Muávija přenesl hlavní město chalífátu z Mekky do Damašku

- úřad chalífy, dosud volného, se od jeho doby stal dědičným v jeho rodě

- téměř všichni chalífové z rodu Umájjovců museli zápasit se silnou vnitřní opozicí

- rod Alího měl stále své příznivce - šíité - zastávali názor, že chalífou má být pouze potomek pocházející z prorokoca rodu / jiní zase velmi ostře vystupovala proti dynstii Umájjovců

- za Muáviji I. (661-680) mělo arabské vojsko velké úspěchy v Malé Asii - podnikali vítězné výpravy

- nástupce  Jažída I.(680-683) - usiloval o dobytí Cařihradu, bezúspěšně

- r. 711 arabský vojevůdce Tarik dobyl visigótské Španělsko / brzy začali ohrožovat i franckou říši (r. 718 překročili Pyreneje) / jejich další postup byl zadržen až Karlem Martelem r. 732

- počátkem 8.století zahrnovala arabská říše obrovské území - její državy ležely na třech kontinentech - střediskem zůstával Damašek, kde žil chalífa

Arabská říše pod vládou Abbásovců

abásovci

- posledním chalífou z rodu Umájjovců byl Marván II. (744-750) / už jeho předchůdci museli neustále bojovat s přívrženci rodu Alího

- v Asii se zmocnil vlády rod Abásovců a Marvána donutili k útěku a později ho zavraždili / celý rod Umájjovců byl zavražděn, zachránil se pouze Abdurrahmán, který uprchl do  Španělska (kde se prohlásil za nezvislým emírem, tj. vládce provincie) - jeho potomci r. 929 založili samostatný chalífát se sídlem v Córdobě

- novým chalífou Abú´l-Abbás (750-754)

- všichni muslimové byly především postaveni právně na stejnou úroveň s Araby, říše přestala mít tedy arabský ráz, a stala se říší muslimskou - halvním sídlem už nebyl Damašek, ale Bagdád (od r. 768)

- Abbás byl zakladatekem nové dynastie Abbásovců - ta vládla islámskému světu několik století (/750-1258)

- vlastním tvůrcem aabbásovské říše byl Abú Džafar zvaný al-Mansúr, který upevnil s pomocí perských vojáků vládu dynastie v celém arabské světě s vyjímkou Španělska

- v 10. století se už velký  bagdádský chalífát rozpadá / jako první zpřetrhalo svě svazky s Bagdádem Španělsko, kde vzniků samostatný chalífát pod vládou Umájjovců

- po Španělsku sáhl po plné samostatnosti Maghtib (tj. země severní Afriky), kde tři emiráty sjednotila dynastie Fátimovců, která byla představitelkou šíitského hnutí, hlásajícího výlučné nástupnické právo potomků Mohameda

- hlavním městem tohoto challífátu se stalo nově založené město nad Nilem - Káhira

- v jižním Íránu vznikl pod vláodou Bujovců samostatný chalífát

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.18 (40x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře