Devátá přednáška

15. leden 2011 | 15.13 | | autor: mistr-bucket

ČESKÁ REPUBLIKA

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ


UNĚTICKÁ KULTURA

 • vzniká na 2 místech: stř. Čechy a jižní Morava

 • vzniká na tradicích zvoncovitých pohárů, vliv karpatské kultury (naděrevské)

 • rozšiřuje se do Polska, j. Slovenska, Německo a několik území ČR

 • v rámci Čech několik skupin:

 • 1. stř. Čechy

 • 2. vých. Čechy – Kutná Hora, Slánsko

 • 3.

  jihočeská

 • 4. Podkrušnohoří


 • nejsou osídlené záp. Čechy ( zde poslední chánská kultura)MORAVA UNĚTICKÁ KULTURA


BA1 – unětická kultura

 • nitranská kultura – BA2 končí a celou oblast ovládá unětická kulturaPERIODIZACE UNĚTICKÉ KULTURY

 1. PROTOUNĚTICKÁ KULTURA

  - před poč. BA1 ( spadá ještě do závěru eneolitu)

 2. STAROUNĚTICKÝ STUPEŇ

  - A1

 3. KLASICKÁ UNĚTICKÁ KULTURA

  - A2

  - expanze

 4. POZDNÍ UNĚTICKÁ KULTURA

  - BA3 (u nás v období A2/B1)PROTOUNĚTICKÁ K. 2 200 – 200 BC

 • jádro na Moravě a stř. Čechy

 • známá hlavně z pohřebišť – kostrová, malá (kostry ve skrčené poloze na boku)

 • PAVLOV – největší pohřebiště

 • PRAHA – BUBENEČ – 15 hrobů od protounětické po starounětickou

 • sídliště – v Čechách nejsou a na Moravě málo


 • napojené na kulturu zvoncových pohárů

  28.

 • aretefakty – kamenné hroty šípů, měděné záušnice, z parohoviny náhrudnídestičky

 • keramika – vychází ze zvoncových pohárů, ale více profilovaná, džbány, dvouuché nádoby, prolamované misky na nohách

 • džbány s vysokými hrdly s jemnou rytinkou, ale většinou nezdobenáUNĚTICKÁ KULTURA

 • přímé pokračování protounětické

 • do Krušných Hor a na Hané – starounětická

 • ,,sídliště" - rovinné zemědělské (sídliště), neopevněné osady


 • BŘEZNO U LOUN -

  - několik půdorysů dlouhých domů

  - povrchové stavby – kulové, velké rozměry ( až 30m, na Moravě, v Šunicích 50 m)

 • první výšinné lokality (A2), na Moravě


POHŘEBIŠTĚ

 • velmi mnoho

 • některá velice obsáhlá ( přes 100 hrobů)

 • POLEPY U KOLÍNA

 • VLINĚVES – největší pohřebiště u nás (více než 350 hrobů)

 • PRAHA – MYŠKOVICE – detailní výzkum

 • MUŠOV – na Moravě

 • TĚŠETICE – na Moravě


 • v unětické kultuře pohříbáni kostrově, orientace JIH – SEV – obličej a východ

 • v dřevěných rakvích (dlouhé, stloukané, někdy obloženy kameny)

 • hroby ploché

 • mohylové jen v JČ a Polsku

 • bohatá výbava – keramika, kov

 • hroby často vykradené

 • hroby blízko osad, navazovaly na sebe

 • pohřby na sídlištíxh – anomálie → CEZAVY U BLUČINY


DEPOTY

 • hlavně období klasická unětická a větéřovská kultura

 • depoty kovových artefaktů


HŘIVNY


NÁLEVKOVITÉ HRUBÉ

 • ohlazené, pravidelně stočené konce - neopracované, někdy chybí konce

  - ŠPERKY - POLOTOVAR


 • všude, kde byla unětická kultura jsou hřivny

  29.

 • z hřiven se vyvíjí ŽEBRA – polotovar

  - známe pouze z depotů ( ne z hrobů)

  - vyskytují se v oblasti Alp a JČ


 • DEPOTY KOVOVÝCH VÝR. :

 • KOZÍ HŘBETY – dýky i s pochvou
UNĚTICKÁ KULTURA – KERAMIKA


 • není příliš zdobená

 • koflíkyPLASTICKÁ VÝZDOBA – OUŠKA

 • plastické pásky – ťupkovaná, plasticky přesekávané • třásňová výzdoba (ne moc často) na svazek vodorovných rýh navazují svazky svislých rýh

 • časté výstupky, pupky atd.

 • Časté hlazení a leštění horních částí a hrubování (zdrsňování) spodku

 • vyjímečně v JČ potukování


KOVOVÁ INDUSTRIE

 • JEHLICE – CIPERSKÉ JEHLICE

 • na odlitou tyčinku drátem točenice

 • JEHLICE S VESLOVITOU HLAVICÍ

 • JEHLICE S TERČOVITOU HLAVICÍ

 • JEHLICE S OČKEM NA HLAVICI

 • JEHLICE DO TRUBIČKY


ŠPERKY – NÁUŠNICE

BYDŽOVSKÝ TYP


LOPERLING – záušnice


OZDOBA HRDLA - malé perly nebo malé stáčené drátky v kombinaci s mušlemi atd.


HŘIVNY

NÁRAMKY – masivní


NÁPAŽNÍKY


NÁPAŽ BOROTICKÉHO TYPUNÁSTROJE A ZBRANĚ


SEKERY – mají plastické lišty


DLÁTKA – také lišty, jen celkově užší


DÝKY – TRIANGULÁRNÍ (miniaturní rozměry)

     • nemají výrazné středové žebro


DÝKY S PLNOU RYTOU RUKOJETÍ

 • výjímečné sekeromlaty a hroty kopí


HROTY ŠÍPŮ - kamenné


KAMENNÉ INDUSTRIE – hroty, čepelky atd.


JIŽNÍ ČECHY – STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ


 • 236 LOKALIT – BA – BA2/B1

 • 82 nížinných sídlišť

 • 27 výšinných sídlišť a hradišť

 • 37 pohřebišť

 • 45 depotů kovových předmětů

 • 41 ojedinělých nálezů


 • specifická unětická kultura

 • pozdní osídlení – BA2

 • vliv Straubinská k.TERČE S TRNY

 • specifikum JČ mohylové hroby

 • v JČ mírně zahloubené objekty


 • lokalita HOSTY – na soutoku Lužnice a Vltavy

 • ARTEFAKTY – importovaná keramika a artefakty – z Karpatské kotliny – sev. Poddunají

  - zřejmě příchozí komunit obchodníkůMOHYLOVÁ POHŘEBIŠTĚ

 • Třešínov, Vodňany, Hluboká nad Vltavou


DEPOTY

 • Vitín, ČB, Mladé – depoty surovin

ŽEBRA

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře