5. Pozdní paleolit

27. listopad 2010 | 21.52 | | autor: lucie

POZDNÍ PALEOLIT

(10.000 - 8.000 let př.n.l.)

- jde o sklonem maldého paleolitu, která se v době krátkých podnebních výkyvů, za nichž se značná část Evropy měnila v tundru a jehličnatý les, kulturně značně rozčlenil

- skandinávský ledovec ustupoval - hladina moří se zvedla a zatopila šelfy, takže oddělila Británii a jižná Švédsko od Evropy

- vůdčím typem industrií byl hrot šípu, buď s řapem nebo obloukovitě retušovaný

- poměrně rychlé změny klimatu nutily lidské skupiny hledat vhodné způsoby a prostředky přizpůsobení

- hustota obyvatelstva patrně vzrůstala

- pohyby lidských skupin se omezovali na menší prostory

- krátká škrabadla, úbytek rydel, přežívají čepelky a hrot s otupeným bokem, stejně jako vrtáčky

- objevují se geometrické tvary

- v Čechách minimálně 70 lokalit (přes  30 v JČ - Hradiště u Písku)

Epimagdalénien - vrstvy 3 a 4 v Kůlně, v JČ Lhota u Kestřan

Federmesser (perořízek) - obloukovité hroty, těžiště v severní Evropě, u nás  nalezeno v okolí Komořanského jezera a na severní Moravě

Ahrensburgien - Voletiny v SV Čechách - hrot s řapem

- vznik mnoha skupin - creswellien, ahrensburgien, šwiderien, romanellien, aj.

Vinařice - Bacín - 9.150 - 8.600 BC, nálezy kamenných nástrojů neandrtálců, doklady osídlení z přelomu pozdního paleolitu a mezolitu, včetně nálezů kosterních pozůstatků dospělého muže

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře