Třetí přednáška

19. červen 2011 | 21.04 | | autor: lucie

TŘETÍ PŘEDNÁŠKA

Pražský sborník historický - od raného středověku až po novověk

Staletá Praha - vydává NPÚ, 2x ročně

www.ahmp.cz - stránky archivu hl. města Prahy

Jaroslav Jásek - pán přes vodu

Periodizace

Josef Ladislav Píč - konec 19. století, použil termín "doba hradištní" a "hradištní keramika"

Josef Schránil - 20.léta 20.století, použil dělení na dobu hradištní a knížecí v knize Vorcgeschichte Böhmens und Mährens

Jan Eisner - 1933, periodizace v knize Slovensko v pravěku a Rukověť slovanské archeologie (1966)

Periodizace

1. časně slovanské období (dle Eisnerova pojetí doba předhradištní): 2. pol. 6.století - konec 7.století

2. straší doba hradištní: konec 7.století a 8.století

3. střední doba hradištní: 800-950

4. mladší doba hradištní: 950-1150, resp. 1200

- raný středověk v českých zemí od 6.století do 12.století

Wogastisburg

- zásadní rozdíl oproti předchozímu období se dříve uváděl počátek budování hradišť

- prvním známým hradištěm na našem území měl být již Wogastisburg, u něhož Sámovo slovanské vojsko porazilo franckého krále Dagoberta I. v roce 632

- k časně slovanským sídlištím nejsou časně slovanská pohřebiště

Území s nejstaršími slovanskými kulturami

- pražský typ - zavedl se ve 40.letech 20.století Ivanem Borkovským, vedl výzkum Pražského hradu

- kultura pražsko-korčatská

První Slované osídlují Čechy v průběhu 2.pol. 6.století

- první písemné svědectví o přítomnosti Slovanů v Čechách jsou údaje burgundské kroniky, tak řečeného Fredegara. Líčí události kolem Sámovy říše a vztahují se až ke 20. létům 7.století

- podle archeologických pramenů k prvnímu průniku Slovanů na Moravu do Čech dochází v průběhu 6.století, do Čech až v 2.pol. 6.století, možná až v jeho poslední třetině

- je pravděpodobné, že šlo o součást rozsáhlých vojenských organizovaných akcí

- antropolog Jan Metiegka ve 0.letech 20.století odhadoval 9/10 předchozích a 1/10 původních obyvatel

- současní antropologové a demografové uvažují o opačném poměru

- filologové se naopak kloní k názoru J. Metiegy

- názvy Ohře, Otava, Říp, Vltava jednoznačně dokládají kontakt Slovanů s usedlým obyvatelstvem

- Březno u Loun, Roztoky u Prahy, Bubeneč, Zbraslav, v průběhu 6. a v 7. století další lokality

- Praha-Bohnice - Eledrova ulice, hrob mohl příslušet germánskému i slovanskému etniku

- Roztoky u Prahy - vymezení areálu a nakupení objektů v něm / hradiště / jeden z domů má zachovanou kmennou pec

- hradiště Šárka

- Praha-Bubeneč

- Praha.Zbraslav

Časně slovanské lokality 6.-. století v katastrech Prahy

Levý břeh: Vokovice-Veleslavín, Řepy, Řeporyje, Jinonice, Stodůlky, západní předpolí Pražského hradu

Pravý břeh: Michle, Vršovice, Libeň, Běchovice, Horní Počernice, Kobylisy, Ďáblice, Čimice

Starší doba hradištní

- výzdoba hustější

- Praha-Stodůlky

Avarský kaganát

- prostor Karpatské kotliny ve 2: pol. 6.století a na počátku 7.století, zde se mísily staré a nové národy a kmeny střední Evropy

- k původnímu romanizovanému obyvatelstvu bývalých římských provincii přibyli v 6. století Langobardi a Gepidi

- od 8.století - osídlení pokračuje na většině známých lokalit: Bohnice, Čimice, Kobylisy, Michle, Vršovice, Libeň, Stodůlky, Veleslavín, Vokovice, Horní Počernice

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře