Přednáška (26.11.)

26. listopad 2010 | 13.20 | | autor: lucie

NEOLITICKÉ DOMY

- doklady o tzv. Dlouhých domech – jedná se o jedny z největších půdorysů z našeho zemědělského pravěku

- zničeny erozí – výzkum přináší pouze nálezy objektů, které byly zahloubeny – v případě neolitu jsou to tzv. sloupové jamky

- chybí původní podlahové úrovně

- nevíme, jak to vypadalo uvnitř

Köln-Lindenthal

- zkoumán zde neolitický dům – nalezeny zde tzv. dlouhé domy

- tyto struktury nebyli zcela správně interpretovány

- jako lidská obydlí byli interpretovány jámy nalezené kolem domu

- dlouhé konstrukce byli považovány spíše za nějaké hospodářské stavení

- později se ukázalo, že je to přesně naopak

- dlouhý půdorys, pět řad sloupů

- některé takové objekty mohou být identifikovány i nedestruktivní archeologií (např.

letecká archeologie – je viděna na povrchu pole, geofyzika)

- domy nejstarší kultury (volutová a lineární) – neolitické domy se dají rozdělit do tří základních částí – většinou jsou označovány jakožto část severní /střední /jižní – díky tomu, že mívají shodnou orientaci ke světovým stranám = SJ

- ta co je orientovaná na J je možno sledovat zahuštění jamek

- typické rozměry – s volutovou keramikou – 5-7m na šířku,

- ve středové části někdy bývají sloupové jamky ve tvaru "Y", u nás častější varianta, kdy se objevují tři sloupové jámy

Mohelnice

- samostatný typ "Mohelnice"

NEOLITICKÉ STUDNY

- v Evropě známo necelá 20 – typováno do kultury s volutovou keramikou

- největší shluk znám ze Saska

- České kotlině nálezy chybí s jedinou výjimkou, kterou je studna z Mostu

- lokality v Porýní

- Most (1976) – obsahovala neolitickou keramiku

- Mohelnice (5450 BC)

- Eythra (5084) – veliký neolitický areál

NEOLITICKÉ OHRAZENÍ

- příkopové nebo palisádové ohrazení, jsou vyčleněny z okolního prostoru právě tím, že jsou obklopeny příkopem

- v neolitu relativně častá, mohou mít různé formy

- na počátku s volutovou keramikou se poprvé objevují ne příliš pravidelné oválné struktury / - Moravská lokalita – Vedrovice(nejdůležitější lokalita pro moravský neolit, je zde nakumulovaná velké množství neolitických typů – od sídliště klasického typu, po příkopové ohrazené, po pohřebiště velice staré s volutovou keramikou – největší neolitické na našem území)

- počátek neolitu (volutová či lineární keramika) – na délku plocha která má více než 400 m na šířku, domy ohrazeny celé příkopem – nejasná funkce

- Brno – Nový Lískovec– stopy původního příkopu

- existuje několik základních typů

- Darion

- Vaihingen – příkop 630m – dlouhodobé využitá místa – i příkop využíván různými způsoby (nejdříve jako ohrada, později byl recyklován tak, že do něj byli ukládány hroby)

- někdy se nachází uvnitř ohrazené plochy studna

- Schletz-Asparn – rozsáhlá plocha,průzkum této lokality přinesl poměrně překvapivé zjištění – samotné příkopy jsou plné pohozených lidských těl /  koster – jinak než ve Vaihingenu (jedná se o nerituální pohozené lidské skelety, někdy se stopami násilí) – lokalita prezentována jako typický příklad násilí a válečnictví v době neolitu / lidé budovali bezpečnostní ohrazení = násilné období na konci volutové keramiky (snad boj o zdroj vody, neexistují ale žádné doklady)

- Langweiler 8– vesnice má několik fází, nálezy napovídají nějakou souvislost se zemědělskými aktivitami,v příkopem nebyli pohozeny lidská těla, ale různé dvojdílné mlýnky / může být také interpretováno jako rituální objekt – "rostlinné obětí"

- Herxheim- (5000-4950 BC),  německá lokalita, konec období kultury s volutovou keramikou, byl zde zkoumán nepravidelný příkopový systém,  masivní výskyt lidských pozůstatků – minimálně 450 jedinců,  / nejedná se o doklad jednorázové násilné akce / objekt se vyvíjel relativné dlouho, ani příkopy nevznikli najednou -  je viditelná nepravidelnost / ukazuje to spíše na rituální oběti / = dlouhodobá aktivita

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře