1. úvod, suroviny v pravěku

26. listopad 2010 | 18.32 | | autor: lucie

ÚVOD + SUROVINY PRAVĚKU

- pravěk = nejdelší úsek lidských dějin – jeho objem (3-3,5 milionu let) tvoří 99,9% celkové doby existence lidstva na Zemi

- jejím studiem se zabývá věda o pravěku - prehistorie

Prehistorie (dějiny pravěku) – je věda zabývající se všestranným studiem vývoje pravěké lidské společnosti na základě archeologických pramenů

Protohistorie (dějiny raně historického období) – činí totéž na základě archeologických a písemných pramenů

Archeologie (archaika = starý, logos = nauka) – zabývá se shromažďováním, hodnocením a vytěžováním pramen hmotné kultury / existují různá zaměření

Archeologická kultura – označuje uzavřený soubor památeček, reprezentujících určitou konkrétní pravěkou pospolitost v prostoru i čase. Jsou označovány dle různých symbolů – výzdoba keramiky, tvar nádoby, pohřební ritus, typ sídliště, naleziště, místo vzniku, aj.

Suroviny v pravěku

- hlína– používala se především k výrobě keramiky a dála jako stavební materiál (omítky stěn, výmaz pecí..)

- kámen – stala se vedle dřeva nejstarší surovinou k výrobě nástrojů / se vznikem technik tříštění a štípání vhodných kamenných valounů a jader se rozvíjí od nejstaršího paleolitu technologie štípaná industrie / počátkem neolitu začíná člověk vyrábět broušenou a vrtanou kamennou industrii

- jantar – organický materiál, vzniklý petrifikací smůly převážně jehličnatých stromů druhohorního stáří. Má žlutou až medově hnědou, velmi vzácně zelenou či modravou barvu, je průsvitný či průhledný a často obsahuje zbytky hmyzu nebo rostlin. Po zahřátí vydává příjemnou vůni (používal se jako "kadidlo") / nejdůležitější naleziště jantaru v Evropě jsou v Pobaltí

- švartna, též sapropelit – je usazená málo zpevněná jílovitá hornina tmavé barvy, podobná lignitu / v době halštatské a zejména laténské sloužila k výrobě "černých" náramků, popř. také prstenů nebo přeslen / na Kladensku se švartnové náramky vyráběly hromadně a exportovaly se odtud do širokého okolí

- pod pojmem mušlovinaoznačujeme pestrý soubor schránek měkkýšů, které sloužily k přípravě ozdob a to již id paleolitu   

- kos a paroží – v pravěku se používaly trvale zejména k výrobě drobných nástrojů (hrotů, šídel, jehel), šperků, spínadel, ozdob a toaletních potřeb , popřípadě i zbraní

- kov – předznamenal nástup mladšího pravěku / nejdříve člověk objevil měď a zlato, záhy také stříbro: tyto kovy se objevují již v neolitu / brzy také doba slitin – elektronu (zlato + stříbro) a bronz (měď + cín, popř. m+ď + arsen), později také mosaz (měď + zinek), od mladší doby bronzové se vzácně objevuje i olovo

- měď – surovina velkého historického významu, v Orientu je známa již v raném neolitu, ve střední Evropě až v eneolitu, přičemž ekonomického významu dosáhla až v době bronzové ve slitině s cínem

- bronz – obsahuje vedle mědi 8-12% cínu

- zlato – od počátku mělo charakter ušlechtilého kovu, používalo se k výrobě šperků, ozdob, vzácných nádob či zbraní

- sklo – vyrábí se uměle z křemenného písku, vápence a sody

- dřevo – nejstarší a nejrozšířenější surovina vůbec

Literatura: Podborský, dějiny pavěku a rané doby dějinné.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře