Sedmá přednáška

4. březen 2011 | 15.29 | | autor: lucie

DISK Z NEBRY

- bronzový disk o průměru 30cm – vznikl vytepáváním z nějakého polotovaru

- silný zhruba půl centimetru a na krajích se ztenčuje, na kraji 1-2 mm

- barva  - dnes zelená v důsledku koroze / jednalo se o tmavou až černou barvu, kde jasně vystupovali zlaté fólie

- první evropské zobrazení hvězdné oblohy či vesmíru

- 32 drobných zlatých kroužků, které reprezentují nejspíše Hvězdy

- zlatý disk – slunce nebo měsíc v úplňku

- zlaté pásky při okraji, které byli přidány evidentně později, stejně jako jakýsi prohnutý zlatý kousek plechu, který je interpretován jako slunečná bárka / lodička/ , na které se má slunce plavit na obloze – na disk přidána někdy později, některé zlaté kroužky symbolizující hvězdy byly šoupány

- jedná se o nejstarší pravěké zobrazení oblohy

- nalezen v Sasku v Anthalsku, r. 1999- poté co byl vykopán začal měnit majitele, byl prodán překupníkovi, který ho nabízel i muzeím  (např. Berlín), na určitou dobu artefakt zmizel, posléze r. 2001 byl zajištěn překupníkům, kteří ho nabízeli ve Švýcarsku

- dodnes patrné stopy po nějakém krumpáči

- Nebra – Mitterberg – místo nálezu, nepříliš výrazný kopec (250m.n.m.), fungoval v různých obdobích pravěku, jsou zde dochovány relikty pravěkého opevnění (není ovšem mnoho známo)

- proběhl zde rozsáhlý archeologický výzkum – byl objeven vkop, kde měl původně disk být nalezen / následná analýza zbytků hlíny v disku při porovnání s místním půdním horizontem ukázali, že se skutečně jedná o původní místo

- existují archeoastronomické rekonstrukce - existují různé spekulace / lokalita měla nevalnou pověst – čarodějnice / pohanské aktivity

- na vrcholku vybudována rozhledna, je zde viděno i místo konkrétního nálezu pojmenované "nebeské oko" / ocelové oko

- společně s diskem z Nebry bylo zachyceno několik dalších artefaktů – dva krátké mečíky s litou rukojetí zdobené zlatými kroužky na rukojeti, 2 sekerky, 1 dlouhé bronzové dlátko = jsou klíčové pro dataci samotného disku / měli společně s ním tvořit jakýsi depot ( neví se zda se skutečně jedná o jeden depot, nebo zda to k tomu někdo přidal)

-  výroba meče – byly společně s bronzem přidány i měděné drátky

- různé teorie hvězd – shluk 7 hvězdiček má reprezentovat významné souhvězdí (řídili se podle něj termíny žní aj.) / označované jako hvězdokupa M45 v souhvězdí Býka / 7 mýtickým plejád

- v průběhu času změny polohy hvězd na disku – na počátku tam nebyly zlaté okrajové proužky, pásek zachován je na jedné straně a hvězdičky pod ním již nejsou, jsou tam jen vyryté díry , podobná situace na protilehlé straně – tam ale hvězdička nahrazena jinou, aby nezasahovala do pásku / prokázáno analýzou / 3 fáze složení zlata – 1. velké ozdoby, 2. okrajové pásky a ta jedna hvězdička, 3. zbytek

- výroba -  vysekání jemným dlátkem

images  disk  disk4

dik2  disk5

Trundholm

- předmět bronzového kotouče

- vozík vystaven v Národním Muzeu v Kodani

- vozík táhnoucí kůň

tr  trh

- diskovité předměty – mohou připomínat štíty z doby bronzové

- u nás jediný štít z lokality Výskalka

- kalendář

Zlaté klobouky

- z Evropy známy ve 4 exemplářích – když mluvíme o velkých

1. nejstarší (mladší doba bronzová) pochází z Německa lokalita Schifferstadt, nález z 19.století (byl součástí depotu se sekerkami, které ho typologicky datují)

k

2. z 19.století pochází i francouzský nález , ten je již mladší – vytahují se do výšky

3. nález Bavorska-Ezelsdorf – veliký, v 50.letech 19.století

e

4.  – lokalita neznámá, nyní uložen v muzeu v Berlíně

- u velkých klobouků výztuže, postupem času se obohacuje výdoba – přibývají kromě kruhových kroužků i další motivy (kolo, jemné kalelůra (?)), používány různé kolky pro ražení  - z Ezeldorfu nalezen kolek, který se razil nějakým kladívkem

- jsou patrné stopy tepání – z menších kusů vytepávány jednotlivé části klobouky

- pokročilé kovotepecké výrobky spadající do pozdní doby bronzové

- Stockhult, Švédsko , Sardinie – nalezeny podobné nálezy

Rillaton, Cornwall

- nálezy kovových nádob / u nás nic takového nemáme

r

-  pochází celí depot lodiček

- je zde asi 10 kusů drobných lodiček

Unterglauheim, Bavorsko

- depot (spíše se jednalo o hrob) – uvnitř velkého bronzového kotle umístěny dvě ataše (bronz, halštat) a zlatým drátem přivázaní malé kalíšky / dochovány spálené lidské kůstky – snad se jednalo o určitou formu žárového ritu

Hudební nástroje

- hudební nástroje – zastoupeny především v S Evropě – různé tvary a velikosti – Lury

- často se nacházejí v párech

- bývají vhozeny do bažin

- sloužili nejen jako hudební, ale i jako signální nástroj

l

Literatura:

Gold und Kult der Bronzezeit

Der geschmiedete Himmel

Nors, Dánsko

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře