Přednáška 24.11.

4. březen 2011 | 15.31 | | autor: lucie

MORFOLOGIE STŘEDOVĚKÝCH A RANĚ NOVOVĚKÝCH ZVONŮ

- odlišné technologie při výrobě zvonů (kovotepectví, kovolitectví)

A. Zvony z plechu (kované, nýtované)

- malý zvonek z plochu 12.st.

- za nejstarší zvon křesťanské Evropy je pokládán malý zvon zvaný "kančí tesák" nýtovaný ze tří železných platů

- když je první zmínka o velkých zvonech známá už z raného středověku ze 6.století

- umění odlévat zvony – odlévání 11.-12.století

- v raném středověku se vyskytují především kované výrobky v tenkém provedení, častěji hranaté tvary

B. Zvony lité

- již před rokem 1200 začaly být vedle plechových nýtovaných zvonků vyráběny také bronzové lité zvony – příkladem  jsou zvony z karolínského prostředí

- zvon z Haithabu, zvon nalezen r.

1978 na potopené lodi v bývalém přístavu / zvon odlévám naležato, datován do 10.století

- karolínský litý zvon o průměru 14cm

Vývoj profilu litého zvonového žebra v čase

(závěsné velké zvony se srdcem)

- typ Bienenkorb

images   bine

- typ Zuckerhut

- vrcholně středověké až raně novověké zvony s prohnutým pláštěm / opatřeny žebrem nna vydávání zvuku

Morfologie zvonů: 12.stolet – typ Bienenkorb

- druhá čtvrtina 12.století Ascharský zvon

- na nejstarších zvonech se nejčastěji objevují kromě reliéfů nějaký jednoduchý nápis nebo vůbec nic /jsou velmi málo zdobené

- zvony v podobě včelího úlu se vyskytují především v 11. a 12. století

Morfologie zvonů: 12.-13.století – typ Zuckerhut

- první čtvrtina 13.století

- klasický tvar se zesíleným tělem

C. Morfologie zvonů – kolem r. 1300

- přechodový tvar k tzv. gotickým formám

- kolem r. 1300 Slezsko Osanna

D. Morfologie zvonů

- pozdní středověk až raný novověk

- uniformita tvarů

- více zdobené

- sloužili k nejrůznějším účelům – zvonění poledne

- lidé se nimi orientovali svoji práci a svoji duchovní stránku (úmrtí, mše)

Novověký příklad

Největší zvon světa " Car kolokol"

car   carr

- největší zvon, který kdy byl na světě vyroben

- měl v průměru 660cm, vážil 202 tun

- byl vyráběn a naléván ve zvonařské licí jámě, museli vytvořit konstrukci, aby ho od tamtu dostali – došlo k tomu, že nikdo správně neodhadnul chladnutí suroviny – zvon vytáhli brzy – zvonovina uvnitř ještě rozžhavená – táhla ho po dřevěných lávkách, ty shořeli – zvon spadl zpět do jámy a ulomil se kousek, který měl 11 tun – ten je dnes s originálem vystavován – trvalo téměř 200 let než ho vytáhli – vyzdvihli ho a dodnes je umístěn na Rudém náměstí v Moskvě spolu s ulomenou částí

Zvony českého středověku a raného novověku

- nejstarší u nás – pochází z Chebu, 1286, tvar Zuckerhut

- druhý nejstarší je zvon z r. 1313, není zachován v originále, měl být umístěn na Staroměstské radnici, z tragických důvodů se neuchoval, ale uchovala se jeho kopie včetně zdobené koruny

- z téhož období pochází zvon 1322 ve zbytcích kláštera v Benešově

- 1.pol14.století – zvon v Havlíčkově Brodě- obsahoval klasických gotických rozměrů, téměř 2 tuny váha

- Praha, kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově r. 1475

- Kybalová: Pražské zvony

- zvon Zikmund – Tomáš Jaroš, vyroben 1549 pro chrám sv. Víta na Pražském hradě

- přímo spojen s národní legendou – když u něj dojde k prasknutí budou totální kalamity včetně válek – prasklo - 1670, 1734 a 2002 (hned po té celostátní záplavy)

- velikost více než 2,5m ,  váha  13,5 tuny a pro jeho výzdobu bylo použito podkladů od světoznámého Albrechta Dürera

- naposledy opravován v r. 2002 , kdy mu prasklo srdce

Druhá polovina 16.století

- zvonu obsahují nejen nápisy, ale také reliéfy v podobě vegetativních tvarů

- vyskytují se také zvony, které jsou širší než vyšší – pro ovládání srdcem špatně manipulované, proto se na ně hrálo kladívko, udeřovalo se z venku kladivem = tzv. Cimbál – od Tomáše Jaroše

Začátek 17.století

- Rychnov nad Kněžnou, r. 1602 zvon "Kryštof"

Výzdoba na středových a raně novověkých zvonech

- vyskytuje se nějaká rytá "výzdoba" – textový doprovod, že ho někdo vyrobil

 - od 14. a 15.století přibývají reliéfy a ornamenty

- dochází ke kumulaci v podobě textu, obrazu a zvuku

- personifikace zvonu – kdo  ho vyrobil, kdo zastupoval výrobce apod.

- na gotických zvonech – nápisy (paleograficky dobře zařaditelné / minuskula, majuskula – na zaoblením na hoře - čepec), na těle – zdobení poměrně méně – vyskytují se zde jen solitéry v podobě medailonů nebo značek. Koruna – připoutány na provazy nebo připevněni na dřevěné stolici

Nápisy 14.- počátek 17.století

- raně středověké písmo

- minuskula až do 16.století

. další typy renesančních písem

- nejstarším dokladem v užití českého jazyka na zvonu je zvon, který visí v zámecké věži v Českém Krumlově  -začátek 15.století – "Zdař Bože" – nejedná se o vzývání Boha, ale touha výrobce vyjádřit, aby se jeho dílo povedlo

- české provedení až někdy po polovině 15.století – častější

TECHNOLOGIE – VÝROBA ZVONŮ

- v průběhu středověku dospěla k zásadním proměnám – od malých tepaných zvonků – proměna odlévání z horizontální polohy do vertikální / 13.století

- 1 a 2 úkol – zvonaři musí umět vytvarovat zvon do nějaké podoby a po té do té formy dostat suroviny /zvonovinu a umět zvon odlít

A. Tvarování zvonů do formy

- odlévání ztracenou formu – forma se nenajde, rozbije se nebo se roztaví, ztratí – formy byli z hlíny nebo z vosku

- naležato – postavena lavice z hřídelý, na kterou namazali hlínu, vytvarovali podle šablony spodní budoucí partii zvonu – tu vyhladili – na to umístili buď vosk nebo hliněnou formu (falešná) – forma se druhou šablonou ze shora uhladila a na to ose naplácala další forma hlíny – uvnitř "tzv. falešný zvon"  - posléze vosk odtekl a pak se tam mohl nalít kov (bronzovina, zvonovina), nebo se musela zvednout, falešný zvon rozbít a do toho se vlila zvonovina

A/2 Vertikální formování a odlévání zvonu v jámě

- kvůli klimatickýma  pracovním možnostem jáma zapuštěná do země

- prakticky to samé – celé se to zasypalo a pouze horním otvorem se seshora nalévala rozžhavené zvonovina, po vychladnutí a vytvarování zvonu se jáma vyčistila, těleso se vyzdvihlo

Největší zvon v České republice

zikm

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře