6 největších archeo objevů

23. listopad 2010 | 16.54 | | autor: lucie
› 

6 největších archeologických objevů


Připravila Ilona Růžková (21. 10. 2005)

Jak žili naši dávní předkové? Jaké používali nástroje? Zda milovali umění. To jsou jen některé otázky, na něž nám mohou archeologové nabídnout odpověď díky svým jedinečným nálezům.

Ty z nich, které nám toho napověděly o životě předchozích generací nejvíce, naleznete mezi šesti největšími archeologickými objevy, jejichž žebříček za pomoci odborníků 21. STOLETÍ sestavilo.

Žebříček největších archeologických objevů jsme sestavili za pomoci odborníků, našeho externího spolupracovníka Frederika Velinského, dále pak Doc. PhDr. Petra Charváta, DrSc. z Orientálního ústavu AV ČR a Doc. Mgr. Miroslava Bárty, Dr. z Egyptologického ústavu FF UK.
Každému objevu jsme od jednotlivých odborníků přidělili příslušný počet bodů, od 6 (1. místo) až po 1 bod (poslední místo). Vzniklo tak pořadí, které se snaží ukázat vědecký význam těchto objevů pro celé lidstvo. 

1. místo - Tutanchamonova hrobka (egyptské Údolí Králů - 1922 )
Charvát – 5 bodů: Ztělesnění kultivovanosti starověkých říší. Přes tuny zlata a drahokamů jsme měli příležitost zahlédnout nejen bohatství, ale především eleganci a rafinovanost života na dvoře faraonů Egypta. "Kultivace veřejného prostoru?" Ano, zajisté.
Bárta – 5 bodů: V roce 1922 tento objev způsobil novou vlnu zájmu o dějiny a kulturu starých Egypťanů, a podnítil tak rychlý pokrok této vědy. Nevyloupená hrobka obsahující předměty a informace nedozírné hodnoty je dodnes zřejmě největším "velvyslancem" zaniklé staroegyptské civilizace a kultury. Příběh této hrobky i panovníka Tutanchamona samého ukazují, jak těsně je někdy minulost svázána se současností.
Velinský – 5 bodů: Objev Howarda Cartera poprvé a naposledy dovolil archeologům, aby si udělali nezkreslenou představu o ztracené nádheře egyptských faraonských hrobů. Bohatství Tutanchamonovy pohřební výbavy dodnes bere dech. Jak asi vypadaly hroby jiných, daleko slavnějších vládců Egypta?
Celkem: 15 bodů

2.

– 3. místo - Královské hroby z Uru (jižní Irák - 1933)
Charvát
– 6 bodů: Strach před smrtí vedl Sumeřany k nevídaným investicím do opatření i mistrného zpracování vzácných materiálů. Přemlouvali takto své mrtvé vládce, aby je vzali s sebou na onen svět, jak se o ně starali i zaživa. "Vznešené plýtvání?" Ale jaké?
Bárta – 2 body: Podobně jako Tutanchamon, i královské hroby v Uru, města, odkud pocházel i biblický Abram, názorně dokládají kulturu tehdejšího královského dvora i kruté praktiky panující v tehdejší královské rodině. Jsou jedny z mála hrobů, které se podařilo v této oblasti starověkého Předního východu nalézt.
Velinský – 4 body: Pokladům ze sumerského Uru, které vykopal sir Charles Wooley, se co do bohatství stěží něco vyrovná. Nejde však jen o hodnotu použitého zlata, ale také o hodnotu uměleckou. Stačí připomenout třeba křehkou čelenku královny Pu-abi, tzv. Urskou standardu nebo nádhernou 4500 let starou harfu.
Celkem: 12 bodů

2. - 3. místo - Svitky od Mrtvého moře (Izrael - 1946)
Charvát
– 4 body: "Otočením vypinače" se před námi rozsvítilo bohatství náboženských textů – vlastně všech známých z Bible. Ale pozor! Kdo vlastně zanechal svitky od Mrtvého moře? Esejci? Křesťané? Některá z židovských sekt? Je to podstatné? Ve skutečnosti jde o společné dědictví celého kulturního lidstva.
Bárta – 6 bodů: Esénci, žijící v dnešním Kumránu u západního břehu Mrtvého moře, po sobě zanechali nejen unikátní písemné prameny, ale i celé osídlení, ve kterém skoro čtyři století (od 3. stol. př. Kr.) žili. Svitky uložené v době ohrožení sekty Římany v okolních skalách, potvrzují pravost biblických příběhů Starého Zákona a zásadně obohacují jeho historii.
Velinský – 2 body: Rukopisy na papyrech a pergamenech, nalezené v jeskyních Kumránu, jsou velkým duchovním pokladem. Obsahují úryvky z biblických textů, sepsané někdy kolem přelomu letopočtu, a tedy mnohem starší, než jsou ty, z nichž vychází moderní znění Písma svatého, nejslavnější knihy lidské historie.
Celkem: 12 bodů

4. místo - Ötzi (Alpy - 1991)
Charvát
– 1 bod: Z přítmí dějin se na nás bezmasými čelistmi zašklebil individuální lidský osud, smutný a rmutný. Ať je život jakkoli v souladu s přírodou i společností, musí jednou skončit. Tento člověk, vypuzený a zraněný, zemřel za nás za všechny. "Překonal jsi všechny? Stal ses presidentem?" táže se básník, a Ötzi odpovídá.
Bárta – 3 body: Tento nález mumie člověka z doby bronzové, od něhož uplynulo pouze několik let, měl to štěstí, že mohl být prozkoumán všemi dostupnými moderními vědeckými prostředky. I díky nim detailní osobní příběh tohoto pět tisíc let starého muže štvaného na smrt v Alpách, nabyl na až neskutečných rozměrech. Jde o ojedinělý případ, kdy se podařilo navázat velmi těsný kontakt s dobou dávno minulou.
Velinský – 6 bodů: Pět tisíc let staré, mrazem konzervované ostatky muže z doby měděné pomohly vědcům odpovědět na mnohé otázky týkající se všedního života našich dávných předků. Spolu s tělem se totiž našlo i kompletní oblečení a řada dalších předmětů z materiálů, které by za normálních okolností podlehly zkáze.
Celkem: 10 bodů

5. – 6. místo - Terakotová armáda (Čína - 1974)
Charvát
– 3 body: Opět strach ze smrti, tentokrát však jednotlivcův. První císař sjednocené Číny si přál panovat na onom světě tak, jak panoval zde – uprostřed svých zemí, dvořanů a především vojáků. Hle, obraz impéria! Je jen spravedlivé, že každý, kdo nasazoval za císaře život, odešel s ním na věčnost alespoň ve své portrétní podobě.
Bárta – 1 bod: Pohřební komplex císaře Čchin Š´chuang-tiho patřil k jedněm vůbec největším, které kdy byly postaveny a mohl soupeřit i s největší egyptskou pyramidou panovníka Chufua. Jeho nález představuje vítaný a stejně významný protiklad k nálezům z jiných oblastí světa a je neopakovatelným svědkem o posmrtných představách ve staré Číně.
Velinský – 3 body: Hliněné vojsko, které ve 3. století př.n.l. doprovodilo na věčnost císaře Čchin Š' chuang-tiho, čítá přibližně 600 koní, 125 bojových vozů a osm tisíc mužů – a každý z nich je jiný! Podobná sochařská galerie nikde na světě neexistuje. Výzkum terakotové armády potrvá ještě dlouhá desetiletí.
Celkem: 7 bodů

5. - 6. místo - Jeskyně Cosquer a Chauvet (Francie – 1991 a 1994)
Charvát
– 2 body: Z temnot nejstarších dějin člověka se vynořil tento zázrak umělců a myslitelů z doby před desítkami tisíc let. Magický "svět ve zkratce", rozdělený na sféru mužskou a ženskou, loveckou a plodnostní, červenou a černou. Člověk je stejný od počátku své existence – každému dává, "což jeho jest", nikoho se neštítí a hledí všem poskytnout dostatek.
Bárta – 4 body: Skalní umění stálo na prahu nejazykových vyjadřovacích a komunikačních schopností moderního člověka. Dnes hluboce působící znázornění vybraných aspektů tehdejšího světa svědčí o estetickém vnímání našich předků, stejně jako o světě náboženských představ spojených s jejich každodenním bojem s okolním světem.
Velinský – 1 bod: Analýza nádherných maleb z těchto nově objevených jeskyní prokázala, že jsou mnohem starší, než výtvarná díla z jiných jeskynních galerií. Nejstarším z nich může být až 30 000 let. Ukazuje se (a svědčí o tom i jiné nálezy), že počátky skutečné umělecké tvorby leží hlouběji v lidské minulosti, než se dosud předpokládalo.
Celkem: 7 bodů


Zdroj: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005102114

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře