Poklady doby bronzové

22. červen 2011 | 13.33 | | autor: mistr-bucket

VERNISÁŽ VÝSTAVY "POKLADY DOBY BRONZOVÉ"

v Jihočeském muzeu

Nejnovější archeologické nálezy z Jižních Čech byly viděny na výstavě "Poklady doby bronzové" v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Na komentovaných prohlídkých provázel archeolog Ondřej Chvojka. Právě on ještě s dalšími nadšenci našel vystavené předměty.

Ondřej Chvojka a jeho kolegové nalezli v jižních Čechách věci odkazující k období přibližně mezi roky 2 200 až 700 př.n.l.

chvojka

Ondřej Chvojka

P1010350

1) ZLIVICE, OKR. PÍSEK (depot zlomků) - nález obsahoval 26 zlomků měděných a bronzových předmětů, jako byl náramek, zlomky srpů, seker a řada příkladů  měděné suroviny ve formě slitků. Typově nejvýraznějším je zlomek náramku, který nachází velmi blízké analogie v depotech v Praze-Bubenči, Plešivci nebo Pasek, kde spadají do stupně D mladší doby bronzové.

P1010358

2) Fragmenty bronzového koflíku.

P1010359

3) PŘEDNÍ VÝTOŇ, OKR. ČESKÝ KRUMLOV (depot výrobků a slitků) - nález 23 předmětů (tři celé a dva zlomky seker, 1 náramek, 1 celý a 8 zlomků srpů a 8 slitků)

P1010363

4) PÍSEK (depot slitků) - r. 2007 obejvil Vladislav Pícha deppot měděných slitků ze střední doby bronzové. Výzkum zde později provedlo archeologické oddělení Prácheňského muzea v Písku. V rozdrcené keramické amfoře s olámaným okrajem bylo uloženo 40 slitků o celkové hmotnosti 7003,8g. Jde o primární surovinu, která byla na naše územmí dopravena ve formě tzv. koláče a pro účely tavby drobných předmmětů, případně místní směny, byla rozlámána a rozsekána na menší úlomky. Výchozím místem byla pravděpodobně ložiska mědi v Alpách.

P1010370

5) BRANIŠOVICE, OKR. ČESKÉ BUDĚJOVICE (depot výrobků) - nález celkem 12 bronzových předmětů ze starší doby bronzové, při následném výzkumu zde našli ještě třináctý nález zaměstnanci Jihočeského muzea. Celkem zde bylo nalezeno 13 bronzových výrobků (2 spirálovité terče s vytařeným trnem, 2 spirálovité nápažníky, 2 dýky, 1 celá a 2 zlomky jehlic, 2 náramky, 1 kuželovitá nášivka, 1 kroužek).

P1010385

6) NOVÁ VES, OKR. ČESKÝ KRUMLOV (depot hřiven a nápažníků) - objeven zde depot celkem 12 bronzových předmětů. Nacházel se 15-20 cm pood současným povrchem, žádné stopy po jamce, schránce či obalu nebyly prokázány. Hromadný nález obsahoval celkem deset nákrčníkovitých hřiven a dva spirálovité nápažníky, které byly uspořádány do mimořádné polohy: svazek deseti hřiven byl zastrčen očky do dvou nápažníků, nasazených na sebe tak, že vytvářely jakousi trubku. Oba nápažníky a konce hřiven směřovaly k SZ, hřbety byly původně překryty kamenem v JV čáti depotu.

P1010386

7) KŘTĚTICE, OKR. STRAKONICE (depot hřiven) - objeven depot měděných hřiven ze starší doby bronzové. Hřivny byly vytrženy pluhem z místa původního uložení a další byly dohledány při následném výzkumu Prácheňského muzea v Písku. Celé a rozlámané hřivny o původním pravděpodobném počtu 20ks mají hmotnost přesahující 2000g. Na konci jedné hřivny se unikátně dochovaly omotané silnější nitě rostlinného původu. Depoty lze pravděpodobně spojit s nedalekým, nedávno objeveným sídlištěm.

P1010372

8) Pro zájemce vyšla k výstavě menší puklikace, ve které naleznete informace o veškerých těchto nálezech. Tuto publikaci lze zakoupit v Jihočeském muzeu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.58 (12x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Poklady doby bronzové banan 15. 03. 2011 - 00:18