Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska

22. červen 2011 | 13.22 | | autor: lucie

PRAVĚKÉ DĚJINY ČECH, MORAVY A SLOVENSKA

Stálá archeologická expozice Národního muzea v Praze


Současná archeologická expozice Národního muzea s názvem "Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska", která je instalována v šesti sálech prvního patra historické budovy na Václavském náměstí, je aktualizovanou verzí předchozích expozic "Pravěk Československa" (1958) a "Pravěké dějiny československého území" (1966).

Promyšlený způsob prezentace jednotlivých předmětů, struktur a jevů z nich vyplývajících spolu s použitím tzv. proudové vitríny dovolily přehledně a srozumitelně vyjádřit myšlenku kontinuity vývoje osídlení i genetické a chronologické vztahy archeologických kultur, a to spolu s jevy hospodářskými, společenskými a kulturními.

v

1) Keramické nádoby

t

2) Neratovice, okr. Mělník - kostrový hrob ve skrčené poloze, eneolit. Kultura zvoncových pohárů, 2.pol. 3.tisíciletí př. Kr.

s

3) Nápojová souprava, Dřevčice.

r

4) Bronzové jehlice

q

 5) Nádoba, knovízská kultura (?)

p

6) Doklady kultu, doba bronzová

o

7) V levo dole bronzový býček vykládaný železem.

n

8) Bronzové maskovité spony.

m

9) Tkalcovské závaží a přesleny.

l

10) Spony

k

11) Skleněné náramky

j

12) Kamenná plastika keltského heroa ze svatyně v Mšeckých Žehrovicích u Slaného.

i

13) Kamenný žernov na mletí obilí.

h

14) Skleněné korálky

gh

15) Horizont plaňanských pohár, uprostřed plaňanský pohár.

b

16) Hrnce různé velikosti byly zdaleka nejčastějšími keramickými nádobami raně středověkých Slovanů.

... A to nejlepší na konec ....

...... MAMUT .... :D

w

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.44 (9x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska petr 29. 12. 2010 - 08:18
RE(2x): Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska mistr-bucket 30. 12. 2010 - 17:10
RE: Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska fíba 17. 01. 2013 - 22:40