Antropologická expozice

22. červen 2011 | 13.19 | | autor: lucie

ANTROPOLOGICKÁ EXPOZICE

Stálá expozice Národního muzea v Praze

Z rozsáhlým antropologických sbírek Národního muzea (kostrové nebo žárové pozůstatky více než 20 tisíc osob) je vystavena pouze malá část.

Ve čtyřech oddílech jsou nastíněny postupy, které antropologové využívají pro získání obrazu o lidech, jimž nalezené kosti patřily.

První dva oddíly předvádějí dva nejdůležitější postupy prováděné při studiu kosterních pozůstatků - osteometrie (měření kostí) a osteomorfoskopie (popis kostí) - s jejich pomocí lze určit pohlaví, stáří, případně vzhled člověka, jemuž kostra patřila.

Třetí oddíl demonstruje speciální pozorování vedoucí k porovnávání populací či zjišťování příbuzentských vztahů, které může vést až k individuální identifikaci osoby.

Čtvrdtý oddíl je věnován chorobám, které je možně na kostře zjistit, a dále také zraněním, které dotyčný nepřežil či které se naopak podařilo vyléčit.

Převážná většina exponátů pochází z archeologických výzkumů raně středověkých lokalit, jsou tu však i nálezy starší, novověké kosterní pozůstatky jsou vystavovány výjimečně.

i


a

b

c

d

e

f

g

h

k

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře