Druhá / třetí přednáška

26. listopad 2010 | 18.31 | | autor: lucie

KAMENNÁ INDUSTRIE

Sekáček

- masivní nástroj zpravidla jádrový (obvykle valounový)

- bazální část nebývá opracována, terminální (zhruba třetina až 1/2 kusu) upravena hrubým otlučením (jedním či několika údery) do nepravidelně klikaté pracovní hrany víceméně konvexního průběhu v nárysu

sekáček

Hoblík

- pekáčovitá nástroj na masivním úštěpku, kde je jednostrannou retuší vyznačena terminální pracovní strana

Pěstní klín

- jádrový násroj tvaru nejspíše kapkovitého či hruškovitého se zesílenou bazální částí

- terminální část je často vypracovaná do hrotu, od něhož probíhají více či méně pravidelné pracovní hrany po obou bocích směrem k bazálnímu konci

- retuš je jemnější než u sekáče, z obvodu se šíří na plochu, nejčastěji oboustranně

pěstní klín

Hrot

- nástroj hrotitého tvaru, provedení jemnější než pěstní klín, vesměs úštěpkový (čepelový)

hrot

Drásadla

- úštěpkový (jen vzácně čepelový či jádrový) nástroj spíše masivní, jehož jedna hrana (případně i dvě) je opracována výraznou hrubší retuší

Škrabadla

- jemnější obdoba drásadla

- pracovní hrada, upravená strmou retuší, je víceméně konvexní

škrabadla

Vrták

- nástroj zpravidla čepelový, jehož jeden konec (obvykle terminální) je strmou retuší bilaterálně vyráběn tak, že vybíhá v úzký, protáhlý, souměrně široký výčnělek

vrták

Rydlo

- dlátovitý nástroj vyrobený zpravidla z čepele jednoduchým či vícenásobným rydlovým úderem - odražením - rydlového odštěpu z hrany tak, aby se vytvořila krátká ploška a pracovní hrana víceméně kolmá na stranu čepele

- často je i retuš na hranách rydla

rydlo

Dlátko

- nástroj vyrobený ze zbytlu jádra

Vrub

- nástroj na úštěpku s vrubem vyretušovaným strmou či plošší retuší na jedné hraně, na straně druhé dorzální či vertikální

- může být i vícenásobný

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře