Čtvrtá přednáška- 16.3.2011

18. březen 2011 | 15.51 | | autor: eliska

Zámky a uzamykací systémy

Zámek je definován jako zařízení( ovládané zpravidla klíčem), umožňující něco zamknout, zavřít, případně jako zařízení k lehkému, rychlému a pevnému zavírání něčeho k zamykání.


Základní rozdělení typologie: vychází z jejich umístění na zavíraném objektu, buď se jednalo o zámky odnímatelné(přenosné) nebo napevno umístěné(nepřenosné). Uvedené dvě skupiny jsou označovány jako zámky závěsné a zámky pevné. Zámkové systémy se mohly skládat ze součástí, které byly umisťovány samostatně, ale společně utvářely uzavírací systém(např. kování klíčového otvoru, zámková skříň) nebo byly kompaktní a umisťovaly se jako celek(závěsné zámky, pevné zámky s krycími štíty)

Zámky závěsné (svorníkové-pružinové a závorkové , třmenové-pružinové a závorkové)se odlišují od všech ostatních uzamykacích systémů svojí závěsnou částí, která má buď podobu svorníku(břevno, procházející bočnicemi, v nichž je uzamčeno pomocí výřezu ve svém těle nebo další zařízení ke kolmé desce k němu připojené) nebo třmene(plynulý či lomený oblouk, jedním koncem výkyvně zakotven do tělesa zámku, druhý zapadá otvorem nebo výřezem do zámkové skříně)

Zámky závěsné pružinové svorníkové s obloukovitým břevnem konstrukce a části

( Hradec Králové 2/2 13.století, Koválov 2/2 13. století, Uherské Hradiště 2/2 13. století)      

- zámky mají 5-7 centimetrů, původ hledán ve východní Evropě, otevíraly se klíči s prořezanými lopatkami

Části: svorník, pružina, tělo, otvor pro zamknutí klíče, obloukové břevno, jehlanovitá dutina pro zasunutí svorníkového břevna.

Přechodný typZSV Konůvky, typ závěsného svorníkového zámku.

Závěsné svorníkové pružinové s rovným břevnem: tělo zámku: dutý váleček s pružinami, z jedné strany otvor pro klíč, druhá strana otvor pro svorník

( Nový Hrad u Olomučan ze 13. století, motte Koválov, 13. století, Smilův hrad- Prostějovsko 2/2 13. století, Lelekovice, Semonice 13/14. století, Sezimovo Ústí , Hradišťko u Davle 2/2 13. století, Dolany)

ZSV Konúvky, Rokštejn- pájení jiných kovů

Hrad Zvíkov 15. století připomíná hrad nebo katedrálu

6

5

Zámky svorníkové závěsné závorkové(někdy se  jim podle tvaru říká kabelkové), používal se otočný klíč

(Mstěnice dvůr)

4

Zámky závěsné třmenové pružinové

(zaniklá středověká vesnice Konůvky)

3

Zámky závěsné třmenové závorkové- opět otočný klíč, který posouvá dopředu a dozadu skobičku(závorku), vypadá jako dnešní klasický visací zámek (ZSV Kravín)

( Kepkov 14. století, Pfaffenschlag, Vízmburk, Sion před 1437, Praha Chodovská Tvrz, Rábí, Templštejn, Týřov, Konůvky)

1

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (10x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře