Výběr patronů

16. listopad 2010 | 12.41 | | autor: eliska
› 

PATRONI

Později bude doděláno!!!

SV. VÁCLAV

images (9)

Jde o jednoho z předních českých patronů. Žil v 10. století a byl synem českého knížete Vratislava a Drahomíry, která byla z kmene Stodoranů. Jak je všeobecně známo o jeho výchovu a vzdělání v oblasti náboženství se starala jeho babička sv. Ludmila. Spolu s Václavem se i pod babiččiným vedením vzdělával Boleslav. A jak je známo Boleslav Václava zabíjí 929(935) historici se pořád nemůžou dohodnout :o) Stal se tak patronem české země.

Atributy: svatováclavská orlice, dva andělé po stranách, klasy a hrozny, kopí s praporem, někdy na koni, reliéf paládia

Historie palladia:

pall01

Palladium měla dostat Kněžna Ludmila od sv. Metoděje, při jejím křtu, celý reliéf by měl být z korintské mědi, o které se říká že vznikla při vpádu a Římanů do Korintu a jeho následného vypálení, při požáru se rozteklo mnoho kovů a slilo se do jednoho potůčku, který vtekl do moře kde ztuhl, později se tato surovina vybírala z moře a byla ceněna nad zlato. Po její smrti ho zdědil Václav, ten ho měl například zavěšený na krku při svém tažení. Při jeho smrti ho Podiven, který byl Václavův pobočník ukryl na vršku za Boleslaví. Na dlouho dobu byl obrázek ztracen. Svým vzezřením by spíše pocházel z 15. století, ale analýzy odhalily, že opravdu pochází z korintské mědi, a že podle všeho byl v 15. století opraven a upraven do dnešní podoby

SV. ANEŽKA ČESKÁ

images (8)

Byla dcerou Přemysla Otakara I. , Anežka byla několikrát zasnoubena, ale ze všech sešlo. Tak roku 1230 po smrti svého otce vstoupila do kláštera. Anežka založila vlastní klášter tzv. klarisek. Jsou dochovány dopisy, ve kterých si se svatou Klárou dopisovali o vnitřním uspořádáním kláštera v Praze. Ten fungoval do roku 1782, kdy byl reformou Josefa II. zrušen. Je patronkou Čech, nemocných, chudých a trpících.

Atributy:model kostela v ruce. Je zobrazována v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové.

images     images (1)    images (2)

SV. LUDMILA

images (6)

Byla ženou knížete Bořivoje, nejdříve byla pohankou a později byla spolu se svým mužem pokřtěna Metodějem, byla babičkou sv. Václava. Nechala ji zavraždit její snacha Drahomíra. 15./16. září 921 byla uškrcena vlastním šálem, dvěma Drahomířinýma poskoky a to  Tunnou a Gommou.

SV. VOJTĚCH

images (7)

Vojtěch pocházel z Libického rodu Slavníkovců, byl pražským biskupem. Slavníkovci byly vyvražděni roku 995 a Vojtěch pak zemřel mučednicky u Hradu Cholin v Sasku roku 997.

SV. PROKOP

images (10)

SV: BARBORA

images (11)    images (12)

SV. JAN NEPOMUCKÝ

images (13)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře