Čtvrtá přednáška

4. březen 2011 | 15.28 | | autor: eliska

 Nákolní lokality 

Čermák K. 1876:Osady jezerní. PA 10.

Čermák K. 1896: Šepoty starých lip(kresba Mikoláše Alše)

Nákolí?

-PILE-DWELLING

-LAKE-DWELLING

-PFAHLBAUSIEDLUNG

- UFERSEESIEDLUNG

- MOORBIEDLUNG

- FEUCHTBODENSIEDLUNG

- především v podhůří Alp, v pásu podél velkých jezer, od Francie až do Slovinská(Lublaňská blata)+ druhá stana Alp(severní Itálie)

Bodamské jezero- skoro po celém obvodě jsou osady, jednotlivé vzdálenosti jsou  od sebe i méně než 2-3 km. Jedná se o fenomén eneolitu a doby bronzové( ojediněle neolit a halštat), počátky jsou v časném eneolitu( u nás kultura Michelsberg), dendrochronologie ukazuje, že ve starší době bronzové(Unětická u nás) se neobjevují.

Ferdinand Keller (1800-1881)

-1854: 1. průzkum nákolních lokalit u Curyšského jezera(Meilen)

- Die keltischen pfahlbauten in den schweizerseen (Bulletin of the Antiquarian Society of Zurich)- první seznam nákolních lokalit.

Jde o typ sídliště a staveb založených na zamokřené půdě a z toho důvodu zvednutého nad povrch země a umístěn na kůly, zaražených do podloží. Během doby došlo ke změně teorií: 1854: Keller- osady přímo ve vodě, domy na platformách, 1922: Reinerth- stály na břehu, ve vodě jen za vysokého stavu jezera, 1942:Paret- jde o romantický omyl, byly zaplaveny až dnes, 1980: kombinace jednotlivých teorií.

images (30)              

Stockweisen, Federsee- mladší eneolit, do rašeliniště se naházely organické zbytky, pak se na ně daly rošty, a na nich se postavil dům

Taubried I. - schussenriedská kultutura

Hornstaad - Hörnle: okolo 3900 BC, Bodamské jezero, domy nejstarších nákolních fází, v době bronzové roubené konstrukce a patky se zbytky pilot, není jasné zda stěny pokračovaly nad roubením nebo kolem celého domu , místo otevřeného zápraží.

Morges- Ženevské jezero, 22.5.1854- primitivní pokus o podmořskou archeologii

images (29)

Böschen- Genfersee: pozdní doba bronzová 25 domů, 1047/1046 BC.

Kolem osad vztyčena palisádová opevnění, mramorová stratigrafie, dendrochronologická data ze Švýcarské lokality kultury se šňůrovou keramikou, nálezy dřevěná kola, sestavená z prken se čtvercovým nábojem, monoxyly a dřevěné hřebeny. Vlhké prostředí zakonzervuje organické materiály. Jako lovená zvěř dominuje jelen, jako zdroj parohoviny, rostliny: židovská třešeň, kotvice plovoucí, letnina, tis.

images (36)  images (35)    images (34)   images (33)   images (31)

Bavorsko: 

Pestenacker- domy s centrálním ohništěm, četné koňské kosti, textil, provázky, nalezena čapka ze staršího eneolitu

Itálie:

jižní část- Lago di Garda, Lago di Ledro, keramika se zbytky potravy( ve Švýcarsku se dokonce našlo i mléko)

U nás nejsou nákolní lokality na 100% doložené, jsou jen ojedinělé situace: F. Lázně ( v Památkách Archeologických 63, 81- Plest) doklady lidských aktivit v rašeliništi, keramika chebské popelnicové kultury, Libišany, Jesenčany, Komořanské jezero- pravěké intenzivní osídlení, jezero je postupně vysoušeno, nyní prakticky celé odtěžené, prof. Neústupný, na Bahnech- v labských ramenech se něco našlo, při těžbě rašeliny

images (27)      images (28)   images (32)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře