Jedenáctá přednáška

4. březen 2011 | 15.27 | | autor: lucie

MOVITÉ ARTEFAKTY

Časný latén A

- stále ještě z halštatského období

- hrncovité nádoby (situly - zúžená horní část)

- pravidelněji se začíná objevovat keramika vyráběna na hrnčířském kruhu - mísovité tvary - tzv. braumbašské mísy (charakteristický typ keramiky, je velice jemný, mají tzv. omfalost - dno centrální části je vypouklé směrem dovnitř do nádoby)

- kolky - většinou ve tvaru písmene "S" , dále pak geometrické tvary, kroužky, mezikruží, vzácně zachyceny realistické výjevy - zvířata

- typické čočkovité láhve - dlouhá protáhlá úzká hrdla

- kružítkové motivy

- časně laténský ornamentální styl - listy květů

- plastický styl - spíše kovových předmětů

- objevuje se příměs grafitu do keramiky

- keramika pocházející z hrobů - na našem území ne moc bohaté, dále z obytných komponent

- ustupuje výzdoba geometrického kolkového stylu

- méně nápadná

- převažují spíše nižší široké tvary  mísovité nádoby (se zataženým okrajem směrem dovnitř, široké hrnce s drsněným povrchem)

- pokračuje jemná keramika vyráběná na kruhu - pohárovité nádoby (označují se jako mísy na nožce) - označeny jako poháry nebo láhve

- pokračují i situlovité nádoby

- mizí čočkovité láhve

- nádoby se vytahují směrem do výšky

- mísovité nádoby vyráběné na kruhu

- typický zatažený okraj

- rytý charakter - z venkovního prostoru na nádobách - zastoupené formy hřebenování (hrubý i vlasový) - většinou svislý

- začíná přibývat kvalitní malovaná keramika - setkáváme se s ní hlavně na laténských oppidech

- hrncovité a lahvovité nádoby, povrh zdrsněn

- někdy se na spodní části objevují různé typy značek - motiv "kuří nohy" - neví se, co znamenají, není jich příliš mnoho - snad nádoby určené k transportu

- setkáváme se s hromadnou výrobou

- oppidum Mänching - na keramice vyryto cosi - "BOIOS"

- keramické pece - dvoukomorové

- zlomky řecké keramiky - černá nebo červená malba

- Praha-Ruzyně - řecká keramiky - s červenou malbou

- fenomén napodobování řecké keramiky - Plzeň-Roudná - část nádoby typu Kyliks - zjednodušená napodobenina řecké keramiky

- Chržín na Kladensku - napodobeniny

- přesleny

- objevuje se i importovaná keramika - Strakonické oppidum - import

- Tříšovské oppidum - 70-80% keramiky tvoří tuhový materiál

LT C2-D

LB B-C1

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře