Desátá přednáška

4. březen 2011 | 15.26 | | autor: lucie

OBYTNÉ KOMPONENTY

LT A – otevřená sídliště, hradiště, hrazené dvorce ("herrenhof" = "panský dvorec")

LT B1-C1 – otevřená sídliště, vznik prvních  aglomerací (VDC = výrobní a distribuční centrum)

LT C2-D – otevřená sídliště, hradiště, oppida, VDC, dvorce, "viereckchanze" (čtyřrohý areál)

            - zápis o sídelních aktivitách

                        - oppida (města) – zavedl tento termín

                        - aedificia privata (dvorce)

                        - vici (vesnice)

1.

POLOZEMNICE

- LT A – bohatá na polozemnice – Písecko, Osek (Písecko)

- částečně zahloubené – střední, východní Evropa

- polozemnice – táhnou se celým laténem

- poznávací znaky: sloupové jámy umístěny uprostřed stěn

- někdy stopy po ohništi, hliněné pícky, různé úpravy povrchu (kamenná dlažba, upravené pískem, udusané)

- soužili k osídlení , možní i jako dílny

- polozemnice – směr většinou VxZ

            RADOVESICE

            - 6.-1. století BC

            - publikované Waldhauserem – Keltské sídliště v Radovesicích v severozápadních          Čechách, archeologické rozhledy

            - dlouhodobé osídlení = dlouhá kontinuita

- laténský archeoskanzen – Šumava – na české straně Prášily, na bavorské straně Gabreta

- ohrazení sídelní jednotky typu dvorce

            DROUŽKOVICE

            - nález ozdoby zobákovité konvice

- známé z Bavorska

- nejspíš sídlo vyšší společenské kategorie

- nejasné důkazy zda pokračují do středního LT

- mále se o nich ví

            HRADIŠTĚ ZÁVIST

            - mnoho fází – několikrát přestavované

            - v LT A – čtvercová vyvýšená stavba, na kamenných podezdívkách, obehnána    hlubokých příkopem

            - "Temenos" – sakrální stavba, antický chrám

            SEDLO U ALBRECHTIC

            - zbytky kamenných valů

            VĚNEC U LČOVIC

            - opevněné hradiště

            OBŘÍ HRAD

            - na Šumavě

            - laténské mince – nejspíše se jedná o podvrh

            - nejvyšší a nejzáhadnější lokalita tohoto typu

- "viereckschanze" = dvorce

- Bavorsko, Wüntenbersko = Jižní Německo

- nejspíše rituální – chrámy

- šachty – mohli sloužit jako obětní jámy nebo jakostudny

            FELLBACH – SCHMIDEN

            - Německo

            - ve studni nález jakýchsi vyřezaných figur

            - období Latén, ale i třicetiletá válka r. 1629

            - neví se, zda patří skutečně do období Laténu "viereckschanze"

            MŠECKÉ ŽEHROVICE (RAKOVNICKO)

            - proslavena v r. 1943 – nalezena pískovcová hlava keltského hrdiny – nejslavnější        laténský předmět z našeho území – hlava byla nalezena mimo areál

            - výzkum: Venclová

            - možno pozorovat různé fáze, starší fáze = výrobní charakter = hutnictví

            BĚLČICE (STRAKONICKO)

            - výzkum: Waldhauser, Fröhlich

            RAKOVICE

            - nalezeny zbytky laténské keramiky

            KUČEŘ

            - severozápadní část ohrazení chybí - nejspíše zničená nebo nedostavená

            - výzkum: Dubský, Fröhlich

            HRADIŠTĚ U MALOVIC

            - nedaleko Českých Budějovic

            - výkopy mladolaténské keramiky

            - poprvé na to upozornil Bedřich Dubský

            GOURNAY SUR ARONDE (FRANCIE)

            - podstatně menší dovrec

- období LT B-LT C

- osídlení do větších  celků - několik stovek obyvatel

= emporia nebo VDC - s názvem přišel Salač

- znaky VDC:

            - méně topograficky dominantní polohy (ve srovnání s oppidy)

            - žádné nebo nepříliš dominantní opevnění

            - koncentrace specializované výrobky a mincovnictví

            - počátek osídlení ve středním laténu - LT B2-C1

            - výroba skla, laténských mincí

            SANDBERG (ROSELDORG - RAKOUSKO)

            - významné VDC

            - stříbrné mince s koníčkem, typu Roseldorf

            - nálezy vinných pecek

            NĚMČICE - VÍCEMĚŘICE (MORAVA)

            - od LT B2, vrchol v LT C2 - spony typu Mötchwill (Motchnill?)

            - stovky mincí a skleněných artefakt (náramky) - typ Roseldorf Němčice

            - stovky bronzových závěsků k opasku - specializace na slévání bronzu

            - skleněné předměty - jedna z nejpočetnějších kolekcí ve střední Evropě

            - pouze povrchový a geofyzikální průzkum (zachycen jakýsi příkop)

            - kontakty hlavně na jih do Norika a na Balkán

- LT C2-D1, cca 180-50 BC

            STRADONICE

            - malá oppida

            = velká mladoláténká lokalita s doklady opevnění a specializačních výrob

- zanikly násilným způsobem - nedokázáno

- články: Salač: O hospodáářství, oppidech a Marobudovi, AR

            Drda, Rybová: Keltská oppida v centru Bioiohaema, PA

- podél toku Vltavy, počínaje na jihu Třísovem

- lokality: Manching, Kelheim (Bavorsko)

- různé doklady opevnění - svislé, hradba typu Kelheim

- gulus maricus - u nás se nenachází

- sypané valy = kostruje opevnění - jednodušší - poslední fáze Závist

- velikost oppid - až 100ha

- zachyceno velké množství bran různé konstrukce

- na branách byli jako trofeje vystavené lebky nebo se ukládali do brán

- "klešťovité brány" -  v bránách úpravy povrchu

- nalezeny vyježděné koleje - Hrazany

- vnitní zástavba - švorcová zástavba - prostorové rozdělení, jednotlivé oplocené stavby - neustále se opakuje

- Manching - dlouhé stavby

- osmiboké nebo kruhové chrámy = svatyně - Závist

            TŘÍSOV

            - výzkum: Národní muzeum v Praze

            - kyklopské zdivo = optický dojem, do zdi zasazeny velké kameny

- na oppidech - dvorce = jak obytné, tak výrobní

- studny zkoumané na Hrazanech - Rybová

            NEVĚZICE - JIŽNÍ ČECHY

            - dvě brány

            - výzkum: Dubský, Svoboda, Drda

6. OPPIDA

            NĚMČICE NA HANÉ (JIŽNÍ MORAVA)

VDC = VÝROBNÍ A DISTRIBUČNÍ CENTRA

            RAKOVNÍK – KOKRDY

4. DVORCE

3. HRADIŠTĚ

2. NADZEMNÍ KONSTRUKCE = ZEMNICE

G.I. Ceasar – Zápisky o válce Galské

-          kastel, kastelum = menší opevněná centra

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře