Pátá přednáška

4. březen 2011 | 15.26 | | autor: lucie

STŘEDNÍ EVROPA

1)      Západohalštatský okruh

2)      VHA okruh

3)      Okruh lužických popelnicových polí

4)      Thráko-skytské kultury

5)      Veneto-ibirské kultury

6)      Venetové a Etruskové

Východohalštatský okruh

- dá se definovat celá řada kultur

- etnicky se jedná o Venety a Illiry

- kultura Kabnerberská

            - oblast středního Podunají

            -velice zdobené

            - různé obřadná scény, velké nádoby a na nich připevněny – Kernosy – vlastní nádoby

            - ploché žárové pohřebiště, ale i mohylníky

            - knížecí mohyly – grosmugl – velice dominantní

- pohřebiště v Kbinklein – bronzová plechová maska, rukavice

            - Stuttweg – unikátní mohyla, nález vozíčku – bohyně drží mísu – obklopená postavičkami

            - Frög – skupina 600 mohl

2) Západohalštatský okruh

- město Hallsttat – Rakousko

- kolem r.

400 př.n.l. – náhlý zánik dolů – mumie dělníků nalezených v 16.století

- vaky, špičáky, různé pracovní nástroje, louče, textilie

- o kus dál nová těžba – Laten

- od 14.století začtek těžby – není intenzivní

- pohřebiště – v přední části plošiny

                        - výzkum Naturhistorische Museum in Sein

                        - prozkoumáno asi 1500 hrobů – odhad původního počtu 3000 hrobů – ploché hroby (ne mohyly), hluboké 1-1,5m, vyrovnaný poměr mezi kostrovými i žárovými hroby, kostrové s hlavou na Z, žárové – na hliněných plutnách

- nejbohatší hroby – mají meče

- později dýky s anténovou rukojetí (?)

- artefakty: poklice, bronzové šperky

- skleněné nádoby – nejstarší pro Evropu – spatřováno u Féničanů

- více lokalit – několik desítek

- sídliště Asten (zkoumané 2003-04) – domy kůlovité konstrukce převažují

- trvá do konce doby halšttatské

- hradiště Ansfelden – nedaleko řek Dunaj a Traun – soutok

- doloženo osídlení starší eneolit

- zkoumané hlavně mohyly – největší Mitterkirchen – pozdní až časný Latén

- Uttendorf – plechová nákrčník ze zlata

- Sunzing – zobákovitá konvice, mísa – uvádí se Etruského původu

- kolem r. 800 – objevují se železné výrobky

- několik oblastí – každá své specifika, odlišnosti

- intenzivní osídlení

- import černofigurové keramiky

- Staffelberg – hora, dominantní nad krajinou

- budování od pozdního HA až do LA

            - objevují se i v Z. Čechách

            - v oblasti Bavorska známo kolem 200

            - většinou tvoří čtverec se zaoblenými rohy

            - zpočátku považován za kultovní místo – žádné nálezy

            - např. sídlo velmožů

            - pozdní doba bronzová – nejstarší známé

                        - od pozdního HA – LA – se mění – jsou spíše malé, samotné

                        - převažují zahloubené chaty

- jak ploché, tak mohylové

- mohylové – orientované na sever, vedle sebe, mohutná kamenná konstrukce, např. Landersdorf

- ploché popelnicové pohřebiště – Künzing – stupeň bronz D až LA, počátek HA malé mohyly, později velké

- HD1 – kostrové hroby, orientované směrem SxJ

- mohylové pohřebiště v Naisa – může být interpretované jako svatyně

- ploché žárové hroby – označeny – kamenné stély

- kultury

            ALB-HEGAU – JZ Německo – od Bodamského jezera směrem na západ

            HUNSRÜCK-EIFEL

            Mont Lassois – nejznámější

            Heuneburg

            Hohenasperg

            Marienberg

Heuneburg – vyvýšenina, pod ním řeka Dunaj

                    - 5. fází, z fáze 4 výjimečné nálezy

                   - opevnění z pálených cihel – 4. fáze

                    - dness skanzen – 4. fáze

Hochmichelle – knižní mohyla

                        - několik málo metrů vedle Heuneburgu

                        - mohyla průměr 80m, výška 13m

                        - pohřby – muži i ženy spolu

Hirschlabden – knižní mohyla

                        - kamenná stéla (skoro socha), stála na vrcholu mohyly

Vix – knižní mohyla

            - nález bronzového kratéru (?) – dvojuchá nádoba, řecký import, výška 1,6m

Höchdorf – mohyla, zpřístupněná

            - průměr několik desítek metrů

            - velmož, bronzové lehátko, zlaté dýky, zlaté kování na obuvi

            - lehátko – opatřené kolečky, které drží postavičky

- průběh stupně LA A

- nový umělecký styl – maskovitý (figurový) styl

- typické lidské postavičky s esovitými motivy

- odděluje stupeň LA A od pozdně halštatského

- v hrobech se objevují 2 kovové vozy

- končí existence bohatých hradišť

- od 4.století

- původ v lužické kultuře, od které se odděluje

- oblast Dánska

- od LA A

- podle takové nádoby

- obličejový tvar

- Polsko

- mají kloboučky = pokličky

- od 6.-3.st. př.n.l.

- počátky nejasné – z čeho vychází

- v průběhu 3.stupně dává základ k převorské kultuře

- Biskupin – lokalita s dřevěnými nálezy, dřevěnými hradbami

- Hora Sleža  - nedaleko Vroclavy, vysoký kopec, na vrchole opevněný, plastiky – vyobrazují zvířata

- slezská mohylová kultura – zdobená malbami, řada motivů (sluníčka – charakteristická pro tuto oblast)

Kultura Lužická

Kultura obličejových uren (pomořská)

Kultura Jastorvská

- kult domovitých uren

- změny v 5.století př.n.l.

- od 6.století vznik sídel nejvyšší společenské vrstvy

JZ NĚMECKO

Pohřebiště

4. běžná sídliště – v HA C – spíše veliké

3. dvorce – tzv. Herrenhof

2. hradiště a výšinná sídliště – v Bavorsku celá řada

1. knížecí sídla – skutečná sídla, opevněné hrady – Würzburg (město) – Marienberg

BAVORSKO

Horní Rakousko

19.března

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře