První přednáška

4. březen 2011 | 15.25 | | autor: lucie

Periodizace, dějiny výzkumu

LITERATURA

Venclová: Archeologie pravěkých Čech 6 - Doba Halštatská

Filip: Popelnicová pole a počátky železné doby v Čechách

F. Dvořák: Knížecí pohřby na vozech starší doby železné v Čechách

Šaldová: Halštatská mohylová kultura v západních Čechách - Pohřebiště Nynice I.

Soudská: Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen

Vokolek: Východočeská halštatská pohřebiště

Koutský: Bylany v Českém Brodu. Eponymní lokalita bylantní kultury

Chytráček-Metlička: Die Höhensiedlungen deh Hallstatt- und Frühlatenzeit in Westhöhnen

Drda-Rybová: Akropole na hradišti Závist v 6.-4.století př.n.l.

Morava

Podborský: Pravěké dějiny Moravy (kapitola před branami historie, s.

333-379)

Katalog Hallstatt a Býčí skála

Přichystal-Náplava: Záhada Býčí skály aneb jeskyně plná otázek

Evropa

J. Bouzek: Greece, Anatolia and Europe: Cultural interrelations dutiny the Early iron age

J. Bouzek: Etruskové. Jiné než všechny ostatní národy

J. Bouzek: Thrákové

A.P. Smirnov: Skytové

Jižní Čechy

Hrabý: Výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách

J. Michálek-Lutovský: Hradec u Němetic. Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru

Michálek: K současném stavu výzkumy doby železné v jižních Čechách. Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 4, 57-58

PERIODIZACE DOBY ŽELEZNÉ

- název halštat zavedl Hildebrant - rozdělil dobu železnou

- od r. 1974 název Halštat

Periodizace

1. Doba halštatská

     HA C1     800-650 př.n.l

     HA C2     650-600 př.n.l.

     HA C3     600-550 př.n.l.

2. Pozdní halštat/časný latén

     HA D2/3 550-480 př.n.l.

     LT A         480-400 př.n.l.

- podle Montelie stupeň 6

- zesílen dálkový obchod, dálkové stezky

- přijímají se nové technologie

- nevzniká vlastní písmo ani státní útvary

- doba extrémních sociálních rozdílů - velmoži - hradiště, obklopováni / primitivní forma otroctví

- dotváří se vojenská forma - profesionální válečníci, nimi jsou obklopeni vládcové

- nástup železa (- to se objevuje už v době bronzové) - teď masový rozestup, dokázán i na běžných zemědělských osadách

- pokračuje vývoj národnostních etnik

- rozkvět antického Řecka, Etrusků, Féničanů (budují své kolonie)

- z východu se začínají tlačit nový nájezdníci - Skýti - kimmerijci zatlačeni

ve střední Evropě - Keltové - v LT A se rozšiřují na Moravu - předstupeň jejich expanze

Dějiny výzkumu

-  v ČR v 19. století se nikdo nevěnuje

- jeden z prvních - dokumentace mohylového pohřbu - František Xaver Franc

Josef Ladislav Píč (1847-1911)

- kopal mohylové pohřebiště, autor výzkumu v Bílanech a v Platenicích, této době se přímo nevěnoval, spíše to vykopal

Albín Stocký (1876-1934)

 - Čechy v době kamenné, Čechy v době bronzové, Čechy v době železné, spopularizoval pro širší veřejnost, moc se nezabýval železnou dobou

Jaroslav Böhm (1901-1962)

-věnuje se detailně době železné, zájem - fenomén Skýtů, první odborný výzkum Podkarpatské Rusy, 1936 - napsal Skýtové na Podkarpatské Rusy

Jan Filip (1900-1981)

- zajímá se o starší dobu  železnou

František Dvořák

- byl lékařem,  zakladatel moderní archeologie na Kolínku, vykopal Hraděnín, zabýval se knížecími pohřby na vozech

Drahomír Koutelý

- stále žijící, zabývá se SZ Čechy, kultura Bilendorskou (zasahuje ze Saska)

Miloslav Slabina

- střední Čechy

Drda, Rybová

- lokalita Závišť

Vít Vokolek

- V Čechy, utřídil halštatské pohřebiště z V Čech

Saldová, Souchová

- Z Čechy

Natálie Venclová

- sklářství, výroba železa

Dreslerová

- zemědělství, přírodní poměry doby Halštatské, publikovala sídliště v Jenštějně

PRVNÍ REPUBLIKA

Dubský

- prozkoumal rovinné sídliště v Pootaví, zkoumal ploché žárové pohřebiště

J. Diblík

- v Blatné založil muzeum, prozkoumal rovinné sídliště i žárové pohřby

Švehla

- zakladatel bádání o vrcholném středověku, zabýval se studiem husitů, 1923- se vydal na horu Tábor - chtěl tam najít husity, místo toho našel halštatskou svatyni - Burkovák?

POVÁLEČNÉ

Jan Michálek

- autor článků, výzkumy mohyl, sídlišť, Strakonicko, Písecko

Antonín Beneš

- dva výzkumy mohyl u Protivína

Dreslerová

- výživa, zemědělství, hradiště u Bud

Petr Hrubý

- přehled jihočeských hradišť a výšinných lokalit

MORAVA

Jindřich Wankel

- první informace o Býčí skále, prokopal několik bohatých knižních mohyl (Těšetice u Olomouce, kopeček u Šaratic)

Karel J. Maška

- zabýval se paleolitem, vesnice u Horákova

A. Gottwald

- Olomoucko, Prostějovsko - několik pohřebišť

V.Podborský

- přínos syntéz o náboženství

Jindřich Nekvasil

- halštatské pohřebiště střední Moravy

M. Čižmárek

- časný latén na Moravě, hradiště Ješkovice, lokalita Černov

Michal Přichystal

- halštat střední Moravy, Slatinky - publikoval, Kralice na Hané - zkoumal a publikoval

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře