Druhá přednáška

4. březen 2011 | 15.28 | | autor: eliska

 ROCK ART (KAMENNÉ RYTINY)

Rytiny- vznikají zdrsněním, piketáží, rýhováním pomocí kamenných nástrojů.

Lokality. Mont Bego 35000, Valcamonica 200-300 000, zýpadní část Alp.

Další oblasti: Dánsko, Švédsko-cca 17 000 lokalit, často zobrazovány lodě nebo zbraně, rozdíly podle polohy jeskyní.

Nämforsen- cca 2300 figur, jde o ostrov uprostřed řeky, podle všeho se zde scházeli rybářské a lovecké komunity.

images    images (1)   images (2)    

images (3)    images (4)    images (5)    images (6)  

  images (7)

Některé rock arty byly původně na pobřeží, ale jak se moře stahuje více od pobřeží, tak se i malby dostávají výše, takže čím výše malba je, tím z pravidla bývá starší. Neví se jestli byly původně vybarveny, dnešní červená barva je jen jako zvýraznění pro turisty, ale předpokládá se, že byly vybarvovány. Cíleně byly vybírány viditelné plochy. Do trvale mokrých skal, díky narušení šlo sekat lépe.

Ve Skandinávii naprosto dominují tzv. skat mars- důlky do skal, buď samostatné nebo ve shlucích. Dnes už některé rytiny nejsou vidět.

Ryté lodě mají převážně něco kolem 1 metru, jedna z největších má, ale až 4 metry na délku. Na některých je možné rozeznat i posádku, lidské figury jsou většinou rozlišitelné. Dále jsou zde vyobrazení vozů nebo kol, podobné motivy se vyskytují i na bronzových břitvách, dále jsou na nich zápasy mezi lidmi, často se nacházejí i motivy lidské stopy. Rytiny se konzervují zakrytím. Nevíme jaké myšlenky vedly tvůrce rytin k jejich vytvoření.

Loď může mít i symbolickou hodnotu, například jako pohřební plavidlo, může jít o symbolické ztvárnění cesty mrtvého, například některé hroby jsou vyloženy kameny do tvaru lodě.

Valcamonica- nehostinné místo k žití, rozkvět začíná až od eneolitu do historického období, počáteční zobrazení jsou hlavně schématická, obsahují topografická zobrazení krajiny( to například není ve Skandinávii), dále zobrazení domů/chaloupek, zobrazení trojúhelníkovité dýky. Osoby mají v mladší době železné čtvercově tělo, starší mají třeba jen čárku. Nejčastějším zvířetem je jelen, někdy jsou zobrazovány ozdobené domy nebo domy na dřevěných kůlech, převážně v době železné. Jsou překryty staršími rytinami.

images (8)     images (9)     images (10)   images (11)    images (12)   images (13)   images (14)   images (15)   images (16)

Bedolina- lokalita s rytinou, jde o "nejznámější mapu usedlostí ", propojených sítí cest a komunikací.

images (18)    images (22)    images (23)

Dalším možným motivem, který je speciální pro Itálii jsou labyrinty( mají jednu jedinou cestu do středu).

images (19)   images (20)  images (17)

Otisky nohou, vozy, vyobrazení tkalcovských stavů.

Mont Bego- opět extrémní podmínky, koncentrace z eneolitu a starší doby bronzové. Často ve výšce 2000-2600 metrů nad mořem, převažují rohaté figury(skot), zbraně, topografické rytiny i vozy.

images (24)   images (25)   images (26)  

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře