Druhá přednáška

16. listopad 2010 | 11.42 | | autor: lucie

ANTROPOGENEZE (= VÝVOJ ČLOVĚKA)

http://anthrop.sei.muni.cz/

- panoráma biologická a sociokulturní antropologie, J. Malina

- Václav Vančata, Paleoantropologie

- kreacionismus – v širším slova smyslu přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly vytvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem

- termín "striktní kreacionismus" se někdy používá pro nábožensky motivované odmítáni teorie evoluce, aby nedošlo k mylné záměně s všeobecnějším chápáním stvoření, zastávaným věřícími, jejichž náboženská víra akceptuje teistickou evoluci

- evoluční teorie – vychází z předpokladu uplatňování přirozeného výběru v živé přírodě – Charles Darwin -  o původu druhů

- darwinismus i evoluční teorie často byly a někdy dosud jsou zpochybňovány z náboženských hledisek – zde moderní křesťanství ovšem rozpor nevidí

- dnes se na studium antropogeneze podílí široký okruh oborů z oblasti přírodních i společenských věd -  fyzická antropologie, resp. Paleoantropologie

přímé prameny: pozůstatky hominidů ve stratifikovaných geologických, resp.

Archeologických vrstvách, nálezy paleobotaniky, paleozoologie

nepřímé prameny: biologická morfologie (anatomie, histologie, embryologie, fyziologie, biochemie, biofyzika, etologie – nauka o chování živých systémů), prehistorie, etnografie, psychologie, sociologie

- během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů v paleocénu (=nejstarší období třetihor a počátek věků savců, v tomto období dochází k velkému rozmachu savčích vývojových linií, kromě toho však také ptáků a kvetoucích rostlin, vznikají první kytovci nebo pokročilejší primáti. Přesto je již dnes zřejmé, že alespoň někteří neptačí dinosauři také přežili i do nejstaršího paleocénu) a který ze současného pohledu vyvrcholil vznikem "moderního člověka" – homo sapiens – asi před 200 000 lety

- podle současných vědeckých poznatků se člověk vyvinul v důsledku komplikovaných a dlouhodobých historicko-evolučních procesů z okruhu úzkonosých opis Starého světa

Se šimpanzi máme společné:

- DNA

- je snaha naučit je mluvit pomocní různých znaků

- intelektuální schopnosti (šimpanz Kanzi)

- šimpanz a člověk provozují válku – nezabíjejí jen kvůli potravě

Rozdíl ve fyziologii – evoluční změny

- člověk – dvě končetiny po kterých chodí

             - zvětšená mozkovna

             - ochlupení

Předchůdci člověka – vývoj lidského druhu

Aegyptopithecus – žil v Egyptě v době asi jako Prokonsul (nejspíše první předchůdce hominidů, před cca 17 miliony lety), vážil 5-6 kg

Ardipithecus – velice robustní, těsně před vyhynutím druhu můžeme mluvit dokonce o hyperrobustnosti

Ardipithecus Ramidus – samice Ardi – 4,4 mil. let. Náš předek, dolní končetiny přizpůsobeny chůzi, Ruce – opičí pazoury – šplhali do korun stromů

Australopithecus –je rod vymřelých lidoopů, kteří patří k linii vedoucí k člověku. V překladu znamená "jižní opice" protože žil na jihu Afriky. Žili na rozhraní třetihor a čtvrtohor, to je asi 2 až 4 miliony let před n.l. Byli vzpřímení, lebka připomínala spíše opici, chrup se už blížil dnešnímu člověku – špičáky se téměř zarovnaly s ostatními zuby. Měřil kolem 120 cm a vážil 35 kg. Výrazné nadočnicové oblouky. Nevětší naleziště asutralopithéka je Tanzanie. Nejdůležitějším z nálezů je AL 288-1 "Lucy"

Australopithecus Afarenci (Lucy) – prozkoumaný díky mnohým nálezům, nalezeno  více než 300 fosílií tohoto druhu převážně v Tanzanii, Keni a Etiopii. Žil před 4,1 až 2,7 milionů let. Hlavní znaky – nízké čelo, kostěný oblouk nad očima, plochý nos, pánev a kosti podobné dnešnímu, samice menší než samec (pohlavní dimorfismus)

258px-A

Rod Homo

Znaky: příslušníci rodu Homo se od australopitéka odlišují těmito znaky – cílevědomá výroba a užívání nástrojů, větší mozkovna, menší zuby, menší čelist, tenčí lebeční kost, nezešikmená pánev

Nejstarší nálezy: nejstarší pocházejí z 2.11: 1994 (lokalita Makaamital, Hadar, Etiopie) je starý 2,33 milionů let. Nejstarším nálezem rodu Homo Sapiens je tzv. Omo 1, který byl nalezen v Etiopii při řece Omo a je starý 195 000 let

rod homo

HOMO HABILIS

- jeden z rodu Homo a předchůdce dnešního člověka, který žil v době nejstaršího paleolitu před 2,7-1,5 mil. let na území východní Afriky

- pojmenování vychází z dokladů, dle kterých na rozdíl od australopithéků dokázal nejen používat, ale i vyrábět primitivní nástroje

- homo habilis je spojován s kamennou industrií kultury Oldova

- nejméně podobný dnešnímu člověku – pohyboval se vzpřímeně po dvou končetinách – výška 120 až 140cm, hmotnost 30 až 40kg – pravděpodobně příliš dlouhé paže – opozice palce vůči ostatním prstům, což umožňovalo práci s nástroji – ploché čelo – nadočnicové oblouky

- nejstarší nálezy člověka zručného jsou spojovány se jménem Louise Leakeyho a jeho objevy ve V Africe v Tanzanii v roce 1964 – objevil zde celkem sedm jedinců  - nejstarší doposud známé pozůstatky byli objeveny v Kada Gona v Etiopii v 70. letech 20. století

258px-Homo_habilis

HOMO ERGASTER (člověk dělný)

- žil před jedním a tři čtvrtě milióny lety

- jméno pochází z Řeckého "Ergaster", což znamená dělník – název kvůli nálezům složitějších nástrojů, které používal

- V Afrika, existují i důkazy o jeho přesouvání mezi kontinenty – pohyboval se ve skupinách

- od rodu homo Erectus se lišil tím, že má tenčí lebeční kosti, navíc má delší nohy a kratší ruce

- Gruzie – Dmanisi – štípané kamenné nástroje, lebky – malá mozkovna – spodní hranice

220px-Homo_ergaster2

HOMO GREGORIUS

- 1,8 milionů let

- člověk Gruzinský

- 1,5m vysoký, větší mozkovna

georgius

HOMO ERECTUS

- Indonésie ostrov Flores – homo Floresiensis – označován jako hobit, izolovaná populace, ostrovní nanismus = pokud se dostanou do malé populace (ostrov) začnou se měnit a přizpůsobovat

258px-Homo_erectus

EVROPA

HOMO HEIDELBERGENSIS

- 600 – 700 tisíc let

- vychází z Homo erecta

- odvozen podle německého města

- španělská oblast – Atapuerca – jeskynní propast (320.000 – 500.000)

- vyrábí komplikovanější nástroje

- anatomie – podoba h. erectus

220px-Homo_heidelbergensis-Cra

HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS

- dvě větve

            1) Afrika – anatomicky moderní člověk

                           - homo sapiens sapiens

                           - umělecké předměty, pohřby, vyspělý jazyk

            2) Evropa – neandrtálci

- mají blízko k modernímu člověku

                        - lépe přizpůsobeni na glaciální podmínky, které panovali  v Evropě

                        - skoro anatomicky moderní člověk

                        - kamenné nástroje

                        - odvozen od Meandrová území – 1856

                        - po vzhledové stránce podoba

                        - archaické znaky – nadočnicový oblouk                  

                                                  - absence bradového výběžku

                                                  - větší nosní otvory

                        - menší, silnější než moderní člověk

                        - rozšířen v Evropě a na předním V

                        - velikost mozkovny – větší než moderní člověk – důležité ale jeho strukturanež vel.

258px-Neanderthalensis

HOMO SAPIENS SAPIENS

- anatomicky moderní člověk

- Afrika, 200.000 let

- out of Africa – člověk vyšel z Afriky

- Cro Magon – evropská lokalizace – synonymum / literární termín

- postupoval – Afrika – Asie – zbytek

- do Evropy dost pozdě

- jako poslední kolonizoval Amriku – přes Beringovu úžinu

- Kladečská jeskyně – Morava

- dětská kostra – Portugalsko – Lagar Velto

            - smíšené rysy neandrtálce a moderního člověka

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře