Křížová výprava dětí

15. listopad 2010 | 17.56 | | autor: lucie

Legenda o výpravě dětí

děti

- prameny také hovoří o údajné francouzské a německé křížové výpravě dětí, zorganizované prý proto, že se věřilo, že neúspěchy dosavadních tažení zapříčiňuje hříšnost jejich dospělých účastníků

- původem měl být jakýsi francouzský pasáček Štěpán, jemuž se prý r. 1212 zjevil Kristus a vyzval ho ke křížové výpravě proti nevěřícím

- Štěpán proto věřil, že se moře před ním rozestoupí a cesta do Svaté země bude možná přejít suchou nohou

- po strastiplné cestě prý několik tisíc dětí dorazilo do Marseille, kde se neúspěšně pokusily projít Středozemním mořem

- dva obchodníci jim poté nabídli přeplavbu zdarma do Palestiny, děti ovšem odvezli do Alžíru a později do Alexandrie a rozprodali do otroctví

- podobná německá výprava, již vedl mladík jménem Mikuláš, údajně vyšla z Porýní a přes Alpy doputovala do Janova

- část poutníků se stala janovskými občany a část putovala dál do Pisy a Říma, kde Mikuláše přijal sám papež a podařilo se mu přesvědčit část dětí k návratu domů

- při zpáteční cestě jich mnoho zemřelo, mezi nimi i Mikuláš

- středověké prameny popisující křížovou výpravu dětí jsou však v současně době zpochybňovány a celý popis dětské křížové výpravy je považován za omyl vzniklý třicet let po popisovaných událostech

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Křížová výprava dětí míša 15. 01. 2013 - 18:06