Význam křížových tažení

15. listopad 2010 | 17.47 | | autor: lucie

Význam křížových tažení


-     epilogem křižáckých výprav se stalo skomírání křesťanských držav na Předním východě, jimž zasadil poslední ránu pád Akkonu (1291), dobytého egyptskými vojsky

-         poslední strážci křesťanských hrobů na půdě historické Palestiny, tzv. johanité, přesídlili roku 1310 na ostrov Rhodos, podle něhož se pak nazývali také rhodskými rytíři

-         po záboru Rhodu sultánem Sulejmanem Nádherným (1522) se odebrali na Maltu, a proto se jim dodnes říká maltézští rytíři

-         křižáci brzo zjistili, že lepší bude převzít hmotnou kulturu a styl obyvatelstva, žijícího v této oblasti již po generace – přesto zakládali státy na výrazně evropských hospodářských i společenských zvyklostech (základnu francké moci v Palestině tvořili mohutné hrady, jejichž trosky se v oněch oblastech vypínají dodnes)

-         Frankové podporovali místní řemeslo a obchod

-         křížové výpravy vedly k podstatnému rozšíření výměny znalostí mezi Evropou a muslimy, a nejednalo se jen o rozšíření jídelníčku

-         uskutečnily se i důležité změny společenské, vznikaly nové církevní instituce, rytířské řády (templáři – strážci svatých míst, johanité – poskytovatelé zdravotnických služeb, Řád německých rytířů – obhájci křesťanské víry silou meče aj.)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře