Literatura

15. listopad 2010 | 15.11 | | autor: lucie
› 

Literatura k PVH

heraldika:
buben, milan - encyklopedie heraldiky, Praha 2003
buben, milan - heraldika, praha 1986
čarek, jiří - městské znaky v českých zemích, praha 1985
král z dobré vody, vojtěch - heraldika I-II, praha 1900-1901
kolář, martin - sedláčak, august -- českomoravská heraldika i-ii, praha 1996-1997
schwanzenberg, karel - heraldika, praha 1941


sfragistika:
krejčík, tomáš - pečeť v kultuře středověku, praha 1998
krejčík, tomáš - krejčíková, jarmila -- základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, praha 1989
krejčíková, jarmila, krejčík, tomáš - úvod do české sfragidtiky, ostrava 1989
františek beneš, jiří čarek, pavel brodský - panovnické pečeti
pečeti měst - václav vojtíšek, jiří čarek, jan pelant, karel liška, vladimír ruda, jaroslav dřímal, ivan štarha
miroslav truc-šlechtické pečeti
rostislav nový - biskupské pečeti
katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků


diplomatika
  daniel papenbroch 1628-1714
  jean mabillion 1632-1707 - De re diplomatica liber sex !!!!!!
  theodor von sickel 1826-1908
  lothar gross 1887-1944
  heinrich otto meisner 1890-1976
  josef emler 1836-1899
  gustav friedrich 1871-1943
  jindřich šebánek 1900-1977
  sáša dušková *1915


paleografie
  milan kopecký - úvod do studia staročeských rukopisů a tisků, praha 1978
  jean mabillion 1632-1707 - De re diplomatica liber sex !!!!!!
  gustav friedrich 1871-1943
  zdeňka hledíková
  jaroslav kašpar
  irena ebelová
  jindřich šebánek


chronologie
  isidor ze sevilly 570-636
  beda venerabilis 672-735
jean de sacrobosco z holywoodu 1200-1256
mikuláš kusánský 1400-1464
bratři gigliové - gregoriánský kalendář
josef justus scaliger zem. 1609
  josef emler 1836-1899
 gustav friedrich 1871-1943
marie bláhová - historická chronologie !!!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře