Křížové výpravy - obecně

15. listopad 2010 | 14.43 | | autor: lucie

Křížové výpravy

křížová  kriřák

- byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům

- před zahájením výpravy skládali účastníci slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci

- byli dobrovolníky, měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů a ochranu církve

Příčiny křížových tažení

-     výpravy katolických křesťanů do Palestiny s cílem osvobodit svatá místa křesťanů, zejména pak Boží hrob v Jeruzalémě, z rukou nevěřících

-         v křížových výpravách se odráží přeměna západoevropské společnosti – zvýšení výkonu její ekonomiky, vytvoření fungující dopravní sítě včetně námořních spojů i růst počtu obyvatelstva

-         soustředění rozhodovacích a výkonných pravomocí v rukou vůdčích osobností některých šlechtických rodů vedlo k uvolnění značného počtu mladších synů z přímě odpovědnosti za chod držav a ponechávalo jejich společenské uplatnění na jejich rozhodnutí

-         nejdůležitější roli však určitě sehrálo všeobecné rozšíření a hlubší osvojení křesťanské víry západoevropskou společností (a určitě také vidina nových zisků)

-         K. T. představují první vzepětí křesťanského ducha stále silnější a sebevědomější Evropy

-         na lesk kříže však vrhají stín ukrutnosti, které křižáci ve jménu církve prováděli – masakry židovského obyvatelstva v Porýní (1096) či surové vyvražďování v Jeruzalémě (1099)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře