9. Přednáška - Heraldika

15. listopad 2010 | 12.22 | | autor: mistr-bucket
› 

Heraldika

-        zabývá se studiem erbů a znaků, rodovou či skupinovou symbolikou

-        velmi populární pomocná věda historická

-        heraldika šlechtická – osobní, rodová symbolika svobodných království

-        Bartoloměj Paprocký z Hlohol

-        moderní práce začali vznikat na konci 19. a v 1. pol. 20. st. – Vojtěch Král z Dobré Vody, August Sedláček s Martinem Kolářem v Čechách, na Moravě Josef Pilňáček

-        o obecné práci o heraldice – Milan Buben, Jiří Čarek

-        Johan Siebmacher – heraldik, žijící na přelomu 16. 17. st. – Edice 1854 – 1961 – 101 svazků – Johan Siebmachers grosses und algemeines Wappenbuch

-        herold = ceremoniář na středověk.

dvorech, uměl sestavovat erby, uměl ověřovat jejich pravost, vznik v pol. 12. století, objevují se první znaky umístěné na válečných štítech

-        erby se stávají dědičné

-        k vzniku znaků přispěly – křížové výpravy, vývoj brnění (barevné znamení uspořádané podle určitých pravidel charakterizující určitou osobu a později využívané i v právním, vojenském a společenském životě)

o       rozbor a popis heraldických pramenů, tvorba těchto znaků

o       blasonování (popis znaku podle heraldických pravidel)

o       historizování (výklad) vývoje konkrétního znaku

-        vlastní znak –

o       základem každého znaku (erbu) je štít, heraldika zná množství tvarů štítů, které se objevily (gotický štít, oválný, španělský, francouzský, atd.)

o       kromě štítu mohou znak tvořit ještě další části – helm (přilba), přikrývadlo – látka spočívající na přilbě, po obou stranách štítu splývající dolů, točenice (koruna), klenot

o       erb úplný = obsahující všechny části erbu

o       kromě těchto částí mohou erb tvořit ještě jiné části, které mohou být navíc – strážci nebo držitelé erbu (postavy – lidské i zvířecí, které stojí po stranách, držitelé se dotýkají, strážci pouze stojí vedle), hesla (devízy – např. Pravda vítězí), řády a vyznamenání, plášť (stan, na něm je celý štít umístěn, je v pozadí), klobouky (čepice, kardinálské, biskupské – u církevních představitelů)

o       plocha štítu –

§       figury (erbovní znamení) – to, co se objevuje na štítu

·       heroldské figury – starší, geometrické obrazce, kterými je štít rozdělen

·       obecné figury – postavy, rostliny, věci, zvířata, jsou na novějších erbech

o     přirozené figury

§      životné figury – člověk, zvířata, rostliny

§      neživotné figury – pozemské, nadpozemské

o     nadpřirozené figury

§      bytosti nadpřirozené – světce, světice, biblické postavy, antická a pohanská božstva

§      monstra, obludy a nestvůry – kombinace lidských a zvířecích těl nebo kombinace pouze zvířecích těl

§      bájná zvířata

o     umělé figury – množství skupin zejména předmětů, zbraně, zbroj, oděvy a jejich součásti, pracovní nástroje (cechovní symbolika), hudební nástroje, stavby, a jejich součásti (věže, brány, hradby), domácí a hospodářské výrobky atd.

o       barevnost štítu – zvyšuje variabilitu erbu, říká se jí tinktura

§       kovy – dva základní kovy – zlato, stříbro

§       barvy – 4 základní barvy (černá, červená, modrá, zelená), později k nim začaly přibývat další (hnědá, šedá, oranžová, purpurová,...)

§       kožešiny – 4 základní kožešiny (hermelín – kůže hranostaje, popelčina kůže – část kůže šedé veverky, kunina, sobol)

o       používat erb bylo právo – musel ho někdo udělit

o       erb mohl být v průběhu času měněn – změna se týkala především jeho obohacení (polepšení), doplnění o korunu, klenot, barva, mohl být ale i pohoršen (něco z něj odebráno)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře